Sådan registrerer du barsel og delvis barsel for medarbejderen

Sådan registrerer du barsel og delvis barsel for medarbejderen

En beskrivelse af hvordan du som HR-medarbejder registrerer barsel og delvis barsel på vegne af en medarbejder.

I vejledningen tages der udgangspunkt i et eksempel med en medarbejder (mor), som både holder barsel/forældreorlov fuldtid samt delvis barsel i sin orlovsperiode. Derudover giver vejledningen indblik i, hvordan delvis barsel kan registreres, når det er fordelt over hele ugen og hvordan det registreres, når der er tale om en fast ugentlig barselsdag.

Vejledningen giver også en oversigt over de forskellige fraværstyper relateret til barsel.

OBS! Hvis din Tilføj-knap ikke er tilgængelig under Eksisterende fravær skal du klikke på pilene til højre >> (ved Frigør-knappen) 

50 STEPS

1.

Step 1 image

2. Gå via Fravær eller Fraværsrecords

Step 2 image

3. Vælg Fraværsrecords

Step 3 image

4.

Step 4 image

5. Navn eller AU ID anføres

Step 5 image

6. Under Eksisterende fravær tilføjes nyt fravær via >> eller +Tilføj

Step 6 image

7.

Step 7 image

8. Vælg +Tilføj

Step 8 image

9. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 9 image

10. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 10 image

11. Vælg startdato for denne fraværstype via kalenderfunktion eller anfør med dd-mm-åå

Step 11 image

12.

Step 12 image

13. Vælg slutdato for denne fraværstype via kalenderfunktion eller anfør med dd-mm-åå

Step 13 image

14. Vælg Afsend
(se bort fra servicemeddelelsen om, at datoen skal ligge indenfor ansættelsesperioden)


Step 14 image

15. Vælg OK

Step 15 image

16. Vælg OK

Step 16 image

17.

Step 17 image

18. Vælg +Tilføj

Step 18 image

19. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 19 image

20. Vælg korrekt fraværstype i dropdownmenuen

Step 20 image

21. Vælg startdato for denne fraværstype via kalenderfunktion eller anfør med dd-mm-åå

Step 21 image

22. Vælg slutdato for denne fraværstype via kalenderfunktion eller anfør med dd-mm-åå

Step 22 image

23. Vælg Afsend

Step 23 image

24. Vælg OK

Step 24 image

25. Vælg +Tilføj for at tilføje mere fravær

Step 25 image

26. Vælg +Tilføj for at tilføje mere fravær

Step 26 image

27. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 27 image

28. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 28 image

29. Vælg Avanceret tilstand

Step 29 image

30. Vælg Tilføj interval af datoer

Step 30 image

31. Vælg startdato for perioden med delvist fravær

Step 31 image

32. Vælg Slutdato for perioden med delvist fravær

Step 32 image

33. Anfør Daglig varighed af fraværet

Step 33 image

34. Vælg OK

Step 34 image

35. Anvend evt. scrollfunktionen i højre side for at se alle registreringerne.
Vælg Afsend

(helligdage inkluderes ikke i timetallet, da registrering på helligdage altid er lig 0 timer. Der er to helligdage i perioden, derfor er totalen ikke 37 timer)

Step 35 image

36. Vælg OK

Step 36 image

37. Vælg Tilføj

Step 37 image

38. Vælg Tilføj

Step 38 image

39. Vælg korrekt fraværstype via dropdownmenuen

Step 39 image

40.

Step 40 image

41. Gå til Avanceret tilstand

Step 41 image

42. Vælg Tilføj

Step 42 image

43. Vælg første faste fraværsdag under Startdato

Step 43 image

44. Vælg Tilføj ugentlige gentagelser

Step 44 image

45. Vælg Frekvens, som angiver om fraværet skal registreres eks. hver uge eller hver anden uge.
Vælg antal forekomster, det vil sige hvor mange gentagelser der skal være.
Alternativt til forekomster er at angive Slut efter dato, hvis denne er kendt

Step 45 image

46. Vælg OK

Step 46 image

47. Vælg Afsend

Step 47 image

48. Vælg OK

Step 48 image

49.

Step 49 image

50. Overblik over hele fraværsperioden ses her.

Ved at klikke på de enkelte datolinjer ses detajlerne for registreringen

Step 50 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2106511/S-dan-registrerer-du-barsel-samt-delvis-barsel-for-medarbejderen--HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ