Sådan registrerer du TR-oplysninger på medarbejder i mitHR

Sådan registrerer du TR-oplysninger på medarbejder i mitHR

Når HR modtager anmeldelelse af tillidsrepræsentant (TR) fra de faglige organisationer, registreres TR-data på medarbejderen i mitHR.
Registreret TR-data er grundlaget for rapporter over TR-organisationen på AU.

Medarbejderen har adgang til at se registreret TR-data på sig selv i mitHR.

34 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper for at registrere data på medarbejder der er tillidsrepræsentant.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger.

Step 2 image

3. Vælg Yderligere info om person

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AU-ID.

Step 4 image

5. Åben drop down under Infogruppe.

Step 5 image

6. Vælg infogruppen Tillidsrepræsentant (TR).

Step 6 image

7. Vælg Tilføj

Step 7 image

8. Udfyld startdato og evt. slutdato.

Åben værdilisten Organisation for at vælge den faglige organisation som medarbejderen er tillidsrepræsentant for.

Step 8 image

9. Vælg korrekt organisation på værdilisten.
Kan du ikke finde organisationen på viste værdiliste, vælg søg og fremsøg organisationen.

Step 9 image

10. Åben værdilisten Repræsentationstype

Step 10 image

11. Vælg korrekte repræsentanttype.

Step 11 image

12. Vælg medarbejderområde på værdilisten under VIP/TAP.

Step 12 image

13. Åben værdilisten på Enhed for at vælge repræsentationsområde.

Step 13 image

14. Vælg enhed fra værdilisten.

Step 14 image

15. Er enheden ikke vist på værdilisten tryk Søg...

Step 15 image

16. Fremsøg enhed ved at søge på enhedsnummer.

Step 16 image

17. Klik Søg

Step 17 image

18. Markér fremsøgte enhed.

Tryk OK.

Step 18 image

19. Åben værdiliste Forh.beret. løn

Step 19 image

20. Vælg fra værdilisten.

Step 20 image

21. Åben værdilisten Forh.beret. andet

Step 21 image

22. Vælg fra værdilisten.

Step 22 image

23. Er medarbejderen tillidsrepræsentant/ medanmelder for flere faglige organisationer på samme område registreres dette i feltet Medanmeldelse1, Medanmeldelse2 osv.

Step 23 image

24. Vælg fra værdiliste.

Er organisationen ikke vist på værdiliste, tryk Søg...

Step 24 image

25. Fremsøg på organiationsforkortelse.

Step 25 image

26. Tryk Søg

Step 26 image

27. Markér fremsøgte organisation.

Tryk OK

Step 27 image

28. Færdiggør registrering ved at trykke Gem.

Step 28 image

29. Vejledning til registrering af flere TR-områder og TR-roller.

Step 29 image

30. Er medarbejder tillidsrepræsentant for flere områder, organisationer, eller har anden repræsentanttype kan ny registrering tilføjes ved at trykke Tilføj.

Step 30 image

31. TR-oplysninger kan rettes eller ændres.

Step 31 image

32. Hvis registreret data skal ændres eller rettes tryk på blyant/Rediger.

Step 32 image

33. Skal registreringen rettes angives datoen som vises under datofeltet (første felt).

Skal registreringen ændres, angives startdato for ændringen i datofeltet.

Når rettelsen eller ændringen er lavet trykkes der Gem.

Step 33 image

34. Skal registreringen slettes helt, trykkes der Slet.

OBS - Vær opmærksom på at der IKKE kommer en advarsel inden registreringen slettes.

Step 34 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2091633/S-dan-registrerer-du-TR-oplysninger-p--en-medarbejder-i-mitHR--HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ