Sådan tilknytter du direkte underordnet til en leder i mitHR

Sådan tilknytter du direkte underordnet til en leder i mitHR

En ledertilknytning kan håndteres ved at tilknytte medarbejder til en leder, hvor den anden måde er at tilknytte en leder til en medarbejdere.

Fordelen ved at tilknytte medarbejder til leder er, at der kan tilknyttes flere medarbejdere til en leder i samme omgang.

Man fremsøger lederen, tildeler de relevante medarbejdere og vælger hvilken ledelsesrelation lederen skal stå med.

Der kan vælges mellem følgende ledelsesrelationer:

  • Leder (nærmeste leder)
  • MUS-ansvarlig (hvis MUS håndteres af andre end leder)

OBS - I vejledningerne vises ledertypen Linjeleder, det er det samme som ledertypen Leder. 

19 STEPS

1. Tilgå mitHR og vælg fanen Mine klientgrupper.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Vælg Ændr leder

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 4 image

5. Angiv dato for hvornår lederændringen starter enten i kalenderen eller skriv dato.
Det er per default dags dato der står i feltet.

Step 5 image

6. Tryk Fortsæt

Step 6 image

7. Tryk Fortsæt, for at springe videre til næste boks.

Step 7 image

8. Tryk Fortsæt, for at komme til Tilføj direkte underordnede

Step 8 image

9. Fremsøg og vælg de medarbejdere, der skal tilføjes som tilknyttede medarbejder til lederen.
Der kan søges på navn eller AUID.

Step 9 image

10. Der kan tilføjes flere medarbejdere.

Step 10 image

11. Vælg hvilken rapporteringsrelation leder og medarbejder har.
Der kan vælges mellem Linjeleder og MUS-leder.

Step 11 image

12. Tryk Afsend for at færdiggøre registrering af direkte underordnede til leder.

Step 12 image

13. Sådan ser du direkte underordnede medarbejdere på leder.

Step 13 image

14. Tilgå fanen Mine klientgrupper

Step 14 image

15. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger

Step 15 image

16. Vælg Ansættelsesinfo

Step 16 image

17. Fremsøg leder på navn eller AUID.

Step 17 image

18. Scroll ned og udvid blokken Direkte underordnede.

Step 18 image

19. Du kan se hvilke medarbejdere der er direkte underordnet til lederen og hvilken ledertype lederen er for disse personer.
OBS - Direkte underordnede udenfor dit ansvarsområde vises ikke her, men kan ses i Organisationsdiagrammet.

Step 19 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2092129/S-dan-tilknytter-du-direkte-underordnet-til-en-leder-i-mitHR--Sekret-r-HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ