Sådan tilknytter du en leder på en medarbejder - Sekretær

Sådan tilknytter du en leder på en medarbejder - Sekretær

Sekretær ændrer leder, hvis nærmeste leder er anden end institutleder/funktionschef (fx sektionsleder/afdelingsleder/teamleder).

Sekretær angiver MUS-ansvarlig på medarbejder, hvis MUS varetages af anden end lederen. 

Vejledningen indeholder:

  • Hvordan man tilknytter en leder på en medarbejder
  • Hvordan man ser lederen på en medarbejder

Ændring af eksisterende leder

Hvis medarbejder har en eksisterende leder, der skal ændres kan dette også gøres via handlingen Ændr leder > Vælg dato for lederændring > Fortsæt til Vedligehold leder > Tryk på blyanten/rediger ud for den eksisterende leder > Ændr til korrekt leder > Afsend

OBS - I vejledningerne vises ledertypen Linjeleder, det er det samme som ledertypen Leder. 

16 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine Klientgrupper.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under hurtige handlinger.

Step 2 image

3. Vælg Ændr leder

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 4 image

5. Sæt dato for hvornår dette lederforhold gør sig gældende enten ved at skrive datoen i feltet eller vælge fra kalenderen.
Det er per default dags dato der står i datofeltet.

Step 5 image

6. Vælg Fortsæt

Step 6 image

7. Tilføj et lederforhold ved at trykke Tilføj.

Step 7 image

8. Fremsøg den person, der skal tilknyttes som medarbejderens leder.

Step 8 image

9. Vælg ledertype under feltet Type.

Step 9 image

10. Tryk OK.

Step 10 image

11. Tryk Afsend for at gemme og færdiggøre ledertilknytningen.

Step 11 image

12. Sådan ser du medarbejderens leder under medarbejderens Ansættelsesinfo.

Step 12 image

13. For at se tilknyttet leder på medarbejderen, vælg Vis flere under Hurtige handlinger.

Step 13 image

14. Vælg Ansættelsesinfo

Step 14 image

15. Fremsøg medarbejderen på navn eller AUID.

Step 15 image

16. Se tilknyttet leder og ledelsesforhold nederst på opslaget under Ledere.

Step 16 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2092053/S-dan-tilknytter-du-en-leder-p--en-medarbejder-i-mitHR--HR-medarbejder-Sekret-r-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ