Velkommen til mitHR - HR-medarbejder

Første gang du logger ind i mitHR

HR-rollen i mitHR bliver manuelt tildelt af HR DD. Der skal oprettes en sag til HR DD - Anmodning om ansvarsområde – HUSK at vedhæfte ledergodkendelse.

Når rollen er tildelt, får du adgang til en fane i mitHR, der hedder ”Mine klientgrupper”. Det er herfra al administration af medarbejderdata håndteres.

HR-rollen giver dataadgang til alle medarbejdere ansat på AU og indeholder den nødvendige funktionalitet for at kunne administrere disse.

Alle regler indenfor GDPR skal overholdes i mitHR – læs mere her: Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)

Support til HR-medarbejder i mitHR 

Vejledninger

Find alle tilgængelige vejledninger her: mitHR-vejledninger

Vejledningerne frigives og opdateres løbende, så det anbefales at man ikke printer dem.

FAQ

I FAQ’en er der samlet en række svar på spørgsmål om funktionaliteten i mitHR for både HR-medarbejder og sekretær.

Den er opbygget efter forskellige emneområder og bliver løbende udbygget og opdateret.

Link til FAQ: mitHR FAQ

Spørgetimer

Der afholdes løbende åbne spørgetimer for sekretær og HR-medarbejdere, hvor man kan logge ind i et mødeforum og stille spørgsmål.

Det er medarbejdere fra mitHR-forvaltningsteamet i HR DD, som besvarer alle spørgsmål på mødet.

Link til oversigt over spørgetimer: mitHR spørgetimer

mitHR-HR-Superbruger

I hver HR-afdeling er der udvalgt en eller flere mitHR-superbruger, som løbende mødes med mitHR-forvaltningsteam og gennemgår processer, nyt i mitHR, opmærksomhedspunkter, spørgsmål, fejl m.m.

Har du spørgsmål til mitHR, kan du bede din mitHR-superbruger om at tage det med på et mitHR-superbrugermøde.

Oversigt over mitHR-superbrugere: mitHR-Superbrugere

Cherwell

Står du med en fejl eller andet, der ikke kan løses ud fra vejledninger, FAQ, Spørgetimer eller mitHR-superbrugere, kan du oprette en sag til HR-DD via Cherwell.

Kendte udfordringer

Når der bliver opdaget systemfejl, udfordringer eller andet, som kan besværliggøre funktionaliteten eller man skal være ekstra opmærksom på, kommer det på listen over kendte udfordringer med beskrivelse og en evt. midlertidig løsning.

Link til Kendte udfordringer: Kendte udfordringer i mitHR