Sådan ændrer du data på et ansættelsesforhold

Sådan ændrer du data på et ansættelsesforhold

Du kan ændre data på et ansættelsesforhold (hvis ændringen ikke skal give en WZ-sag via MSK) ved at tilgå ansættelsesforholdet under handlingen "Ændr Ansættelsesforhold". Hvis medarbejderen har flere ansættelsesforhold kan det være en fordel at tilgå handlingen "Ansættelsesinfo" og sikre sig at man har fundet det korrekte ansættelsesforhold. Via Handlinger på ansættelsesforholdet kan handlingen "Ændr Ansættelsesforhold" også vælges. 

 Ændringer af ansættelsesforholdsdata via "Ændr ansættelsesforhold" giver en historiklinje under Ansættelseshistorik på ansættelsesforholdet. Vær derfor OBS på hvilken data ændringen skal have effekt fra. Ved fremtidig ændringen ses indtastningen efterfølgende under fremtidige handlinger.

32 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Du kan gøre brug af handlingen Ændr ansættelsesforhold, for at lave ændringen med det samme, men det anbefales at tilgå den igennem Ansættelsesinfo, for at få det bedste overblik over historik eller finde det korrekte ansættelsesforhold.

Step 3 image

4. Vælg Ansættelsesinfo

Step 4 image

5. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 5 image

6. Vælg fremsøgte medarbejder.

Step 6 image

7. Gå ned i bunden til Ansættelseshistorik for at se om ændring af data skal laves i forbindelse med en MSK-ændring, der har givet en historiklinje.

Step 7 image

8. I dette tilfælde er der ingen tilhørende historiklinje på den ændring af data man ønsker at lave (i dette eksempel en forlængelse og dermed ændring af Segment 5 data).

Step 8 image

9. Åben Handlinger i øverste højre hjørne og vælg Ændr ansættelsesforhold

Step 9 image

10. Angiv dato for hvornår ansættelsesforholdet ændrer sig.

Step 10 image

11. I dette eksempel er medarbejder forlænget pr. 1. februar 2023 og skal have Segment 5 data ændret.

Step 11 image

12. Klik Fortsæt

Step 12 image

13. Eksempel: Data ændres i feltet Forlængelse.

Step 13 image

14. Data ændres til 1. Forlængelse

Step 14 image

15. Eksempel: Data ændres i feltet Opslag.

Step 15 image

16. Data ændres til Ja

Step 16 image

17. Eksempel: Data ændres i feltet Begrundelse

Step 17 image

18. Data ændres til Opslag

Step 18 image

19. Tryk Afsend, for at gemme ændringen.

Step 19 image

20. Når ændringen er gemt, kan man se ændringen på medarbejderens ansættelsesforhold.

Step 20 image

21. Tryk Vis flere under Hurtige handlinger

Step 21 image

22. Vælg Ansættelsesinfo

Step 22 image

23. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 23 image

24. Vælg fremsøgte medarbejder.

Step 24 image

25. I dette eksempel drejer det sig om en fremtidig ændring, så indtil ændringsdatoen rammer, vil ændringen stå under Fremtidige handlinger.
Du kan se detaljerne for den fremtidige ændring ved at udvide.

Step 25 image

26. Her kan man se dato for hvornår ændringen træder i kraft.

Step 26 image

27. Klikker du på Ændring af ansættelsesforhold, kan du se hvilken data der ændres.

Step 27 image

28. Du kan se hvilket data, der sker ændring i.

Step 28 image

29. Du kan se hvad data der står indtil ændringsdatoen.

Step 29 image

30. Og du kan se hvad data ændres til, når ændringsdatoen rammer.

Step 30 image

31. Tryk Annuller for at gå tilbage til ansættelsesforholdet.

Step 31 image

32. Tryk på Huset for at komme tilbage til Startsiden.

Step 32 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2112590/S-dan--ndrer-du-data-p--et-ans-ttelsesforhold--HR-medarbejder-?iframeHash=mobilequick-1Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ