Sygdom og ferie - Sådan håndterer du sygdom og ferie

Sådan håndterer du sygdom og ferie

Denne guide omhandler hvordan man håndtere sygdom og ferie i mitHR, samt hvordan man kan afbryde og starte en sygeperiode, så det er muligt at registrere ferie i den mellemliggende periode på medarbejderen.

Der tages højde for tre forskellige scenarier:

  • Hvis medarbejderen har en sygemelding, men ønsker at holde ferie
  • Hvis en medarbejder bliver syg inden ferien starter
  • Hvis en medarbejder bliver syg under sin ferie

OBS! Hvis din Tilføj-knap ikke er tilgængelig under Eksisterende fravær skal du klikke på pilene til højre >> (ved Frigør-knappen) 

86 STEPS

1.

Step 1 image

2. Klik på Mine klientgrupper

Step 2 image

3. Klik på Fravær

Step 3 image

4. Klik på Fraværsrecords

Step 4 image

5. Fremsøg person på Navn eller AUID

Step 5 image

6.

Step 6 image

7. Medarbejderen vil gerne holde juleferie. Det vedrørende denne registrering på delvis sygdom, som skal lukkes pr. 26-12-22 og åbnes igen 31-12-22

Step 7 image

8. Klik på linjen 05-12-22 - 31-12-22 for at rette registreringen til

Step 8 image

9. Vi har registreret sygedagene som interval af datoer, og det gør at vi kan klikke på de dage, som skal slettes, og så åbner vi automatisk op for at ferien kan registreres

Step 9 image

10. Skrol ned til de dage som skal slettes

Step 10 image

11. Klik på linjen, der skal slettes

Step 11 image

12. Klik på Slet og så slettes den enkelte dag

Step 12 image

13. Du kan også markere flere linjer ved at holde crtl nede og markere dagene

Step 13 image

14. Klik på linjen og hold samtidig crtl nede

Step 14 image

15. Klik på den sidste dag, der skal slettes samtidig crtl holdes nede

Step 15 image

16. Nu er alle tre dage markeret og kan slettes på én gang

Step 16 image

17. Klik på Slet

Step 17 image

18. Klik på Afsend

Step 18 image

19. Klik på OK

Step 19 image

20. Nu kan vi se at timetallet er faldet på den registrering vi lige har ændret, fordi vi har slettet 4 dage i perioden. Derved har vi lukket og åbnet op for, at der kan registres ferie i sygeperioden

Step 20 image

21. Registrer ferie ved at klikke på Tilføj

Step 21 image

22. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menu

Step 22 image

23. Vælg ferie med løn

Step 23 image

24. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 24 image

25. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 25 image

26. Klik på Afsend

Step 26 image

27. Klik på OK

Step 27 image

28. Du er nu færdig og kan se registreringen af 4 feriedage under Eksisterende fravær

Step 28 image

29.

Step 29 image

30. Det er denne registrering, som skal lukkes for at der kan registreres sygdom de dage, medarbejderen er syg og åbnes igen efterfølgende

Step 30 image

31. Klik på Handling for at tilbagetrække ferie registreringen for at have historikken

Step 31 image

32. Klik på Tilbagetræk

Step 32 image

33. Klik på OK

Step 33 image

34. Klik Tilføj for at registrer sygdommen

Step 34 image

35. Vælg fraværstype ved pilen ned af/dropdown menuen

Step 35 image

36. Vælg fraværstypen Sygdom

Step 36 image

37. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 37 image

38. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 38 image

39. Klik Afsend

Step 39 image

40. Klik OK

Step 40 image

41. Klik på Tilføj for at registrere resten af ferien

Step 41 image

42. Vælg en fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menau

Step 42 image

43. Vælg ferie med løn

Step 43 image

44. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 44 image

45. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 45 image

46. Klik Afsend

Step 46 image

47. Klik OK

Step 47 image

48. Du er nu færdig og kan her se Den oprindelig ferie, sygedagene samt den nye ferieperiode for medarbejderen.

Step 48 image

49. .

Step 49 image

50. TIlbagetræk den planlagte ferieperiode for at have historikken. Klik på Handling

Step 50 image

51. Klik på Tilbagetræk

Step 51 image

52. Klik på OK

Step 52 image

53. Klik på Tilføj for at registrerer den ene feriedag inden sygeperioden

Step 53 image

54. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menu

Step 54 image

55. Vælg fraværstype

Step 55 image

56. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 56 image

57. Klik Afsend

Step 57 image

58. Klik OK

Step 58 image

59. Klik på Tilføj for at registrere sygeperioden

Step 59 image

60. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menu

Step 60 image

61. Vælg fraværstype

Step 61 image

62. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 62 image

63. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 63 image

64. Klik Afsend

Step 64 image

65. Klik OK

Step 65 image

66. Klik Tilføj for at registrerer resten af ferieperioden efter sygeperioden

Step 66 image

67. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menu

Step 67 image

68. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 68 image

69. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 69 image

70. Klik Afsend

Step 70 image

71. Klik OK

Step 71 image

72. Nu skal sygedagene konverteres til feriedage som karensdage. Det gør vi på fraværsplanen Feriedage.
Klik Tilmeldinger og reguleringer

Step 72 image

73. Klik Reguler saldo

Step 73 image

74. Vælg Årsag

Step 74 image

75. Vælg Karensdage (5 feriedage)

Step 75 image

76. Vælg antal feriedage, der er tale om i Reguleringsbeløb. Fordi det er sygedage, som skal tælle som feriedage, skal vi regulere feriesaldoen med antallet af sygedage i ferieperioden. Derfor tast -2 dage

Step 76 image

77. Vælg Dato for hvornår sygedagene skal tælle som feriedage

Step 77 image

78. Klik Afsend

Step 78 image

79. Klik på fraværsplanen Feriedage for at se dagene trukket fra feriesaldoen

Step 79 image

80. Sæt datoen til 14-02-2023

Step 80 image

81. Klik på Start/pilen

Step 81 image

82. Her kan vi se, at der er sket en regulering af saldoen med -2 dage

Step 82 image

83. Klik på Detaljer for at se årsagen til reguleringen

Step 83 image

84. Her kan vi se, at ud for Regulering står Årsag: Karensdage...

Step 84 image

85. Klik OK for at komme tilbage på overbliksbilledet

Step 85 image

86. Du er nu færdig og har været igennem 3 forskellige situationer med syg og ferie

Step 86 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2108552/Sygdom-og-ferie---S-dan-h-ndterer-du-sygdom-under-ferie--Sekret-r-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ