Omstillingsfonden (VEU)

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der er i beskæftigelse og ikke har gennemført en videregående uddannelse, kan med omstillingsfonden søge om støtte til et kvalifikationsløft ved deltagelse i akademi- og diplomuddannelser. Støtten er maksimalt 10.000 kr. pr. person. pr. år, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Der kan gives støtte til uddannelsesafgifter – men ikke bøger, transport og arbejdstid. Du søgermidlerne i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner. Ansøgningen kræver nærmeste leders accept.

Du kan læse mere om Omstillingsfonden, målgruppen og ansøgningsproceduren nedenfor.

Hvem kan få støtte fra omstillingsfonden?

  Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

  • Er faglærte eller ufaglærte, hvilket vil sige, at de må have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra omstillingsfonden.

   Bemærk: Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse
  • Er i beskæftigelse som ”medarbejder” ved kursusstart, dvs.:
   • Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
   • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som medarbejdere, og kan ikke modtage tilskud.
   • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
   • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser i beskæftigelse som fx studentermedhjælpere kan ikke modtage tilskud
  • Er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser eller Bekendtgørelse om diplomuddannelser.
  • Kursisten/personen må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.
  • Vedkommende kursist/person skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år (eventuelt fra den uddannelsesinstitution).

   Hvordan søger jeg?

   Du søger om tilskud fra omstillingsfonden i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder HD og akademi- og diplomuddannelser.

   Der er en lang række kursusudbydere og tilbud som du kan finde et overblik over på Danske Erhversuddannelsers hjemmeside audiplom.dk

   Konkret information omhvordan du søger støtte på de enkelte uddannelsesinstitutioner findes på deres hjemmeside.  Har du spørgsmål er du dog altid velkommen til at kontakte AU HR, Organisations og Kompetenceudvikling på kompetenceudvikling@au.dk

   1444192 / i40