Sporskifteordningen

Sporskifteordningen er til medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte. Ordningen giver mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke, der har til formål at fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet. Sporskiftepakken er et forløb, der kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, efteruddannelse og evt. praktik i en anden virksomhed. Puljen kan søges af medarbejdergrupper, der er ansat inden for specifikke brancher f.eks. anlægsarbejde, rengøring, installation og reparation af maskiner og udstyr mf.

Du kan læse mere om ordningen, hvilke brancher der er omfattet, målgruppen og formalia nedenfor.

Hvem kan søge?

Hvordan søger jeg?

 Du søger om tilskud fra omstillingsfonden i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder HD og akademi- og diplomuddannelser.

Nedenfr kan du finde information om hvordan du søger støtten på udvalgte uddannelsesinstitutione.

 • Erhvervsakademi Aarhus
  Hos Erhversakademi Aarhus kan du tage akademi- og diplomuddannelser. Der er løbende tilmeldig til deres uddannelser og du skal ved tilmeldingen skrive "Omstillingsfonden" i betaling - og indsende din tilmelding til faget.
  Du kan finde deres udbud af uddannelser her og læse mere om tilmeldigsproceduren samt finde deres  tro- og love-erklæring her.

 • VIA University College
  På VIA University College kan du tage akademi- og diplomuddannelse. Der er løbende tilmelding til uddannelserne og du søger omstillingsfonden ved at skrive at du er i beskæftigelse, hvad dit højeste uddannelsesniveau er ogom du har modtaget midler fra Omstillingsfonden i det indeværende år, i kommentarfeltet ved tilmeldingen.  Du kan finde ders udbud af akademiuddannelseruddannelser her og deres Diplomuddannelser her. Endeligt kan du  læse mere om tilmeldigsproceduren her.
 • Aarhus BSS (HD 2. del)
  Det er muligt at søge omstillingspuljen om støtte til HD 2. del, hvis du ikke allerede har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Du kan læse om hvilke mulihgeder der er på HD her.
  For at søge om tilskud fra omstillingsfonden skal du senest samtidig med ansøgning om tilskud  have ansøgt om optagelse på/tilmeldt dig fag på HD 2. del.  Du kan finde ders udbud af uddannelser her og læse mere om tilmeldigsproceduren samt finde deres  tro- og love-erklæring her
1444195 / i40