Excel 2016 - Øvet

Kurset er for dig, der ønsker en grundigere og mere dybdegående gennemgang af gavnlige elementer i Excel. Kurset vil komme omkring nyttige funktioner og formler i Excel, som gør arbejdet med tal og tekst nemmere. Kurset vil desuden komme omkring pivottabeller, for at tydeliggøre muligheden for at gøre arbejde med større datasæt veldisponeret og anskueligt. Hertil vil vi gennemgå hvordan store datasæt kan fremstilles grafisk i pivotdiagrammer. Afslutningsvist vil der være en kort introduktion til VBA, som er med til at automatisere processer i Excel. Alle emner vil blive suppleret med opgaver så du med det samme får hands-on erfaring.

Forudsætninger
Det forudsættes, at deltagere som minimum har deltaget på kurset Excel 2016 - Letøvet eller selvstændigt kan arbejde på et tilsvarende niveau. Læs mere om Excel 2016 - Letøvet.

Kursusmål
Dette kursus vil bygge videre på de tillærte færdigheder fra Excel Letøvet kurset. Kurset vil lægge meget vægt på en dybere forståelse af mulighederne i Excel, herunder funktioner, tabeller, pivottabeller og makroer.

Kursusindhold
Ud over de grundlæggende begreber i regneark arbejder vi bl.a. med:

Tabeller
Bruges til at analysere og danne overblik over grupper af relateret data. Når data stilles overskueligt op i rækker og kolonner kan det rangeres eller filtreres efter behov. Dette kursus vil også vise, hvordan du indsætter regler for indtastning af data i tabeller, således brugere altid har styr på, hvad der inkluderes i tabellen.

Pivot-tabeller
Kan ligesom almindelige tabeller bruges til at danne overblik over en stor mængde data. Dog giver de dig også mulighed for at analysere og skabe summerende oversigter direkte i tabellerne samt at tilpasse præsentationen af data. Dette gør det muligt at fremtrække det mest væsentlige fra et datasæt og præsentere dette på en overskuelig facon.

Makroer og VBA
Bruges til at automatisere arbejdsgange i Excel og dermed effektivisere arbejdet. Dernæst kan du gennem VBA-programmering personalisere Excels interface, generere egne funktioner og kommandoer samt udforme komplekse analyser af data.

Derudover vil kurset også behandle mulighederne for beskyttelse af et Excel-ark. Kurset indeholder valgfrie øvelser til hvert emne, som deltagere får tid til at løse på egen hånd, inden de gennemgås af underviseren. På denne måde er det muligt for deltagere at få hands-on erfaring med det lærte kursusmateriale.

Udstyr på kurset
Du bedes medbringe din egen bærbar computer til kurset. Det er ikke et problem, hvis du har en ældre version af programmet, da de gennemgåede emner nemt kan foretages i disse.

Varighed
1 dag

Underviser
AU IT


410123 / i40