Stata

Kurset er for dig, der ønsker at få en generel introduktion til STATA 15 og derved kendskab til de grundlæggende funktioner. STATA er et funktionsrigt analyseprogram, som kan være en stor hjælp i forbindelse med kvantitative analyser.

Dette éndagskursus vil bestå af generel introduktion til udvalgte metoder, gennemgang af metoder i STATA samt hands-on erfaring med forskellige opgaver.

Kursusmål

På kurset bliver du introduceret til mange forskellige funktioner til STATA, som kan være anvendelige. Du får udleveret en DO-file, som kan bruges til fremtidigt arbejde med programmet.

Forudsætninger

Du behøver ikke særlige forudsætninger for at kunne deltage i kurset, men blot interesse i at arbejde med STATA. Det er dog en fordel at have prøvet programmet før i begrænset omfang. Det er en fordel at anvende Windows. Et generelt kendskab til statistik er også en fordel, men ikke nødvendigt for at kunne anvende funktioner.  

Indhold

  • Du kommer til at arbejde med samt få forståelse indenfor følgende områder:
  • Importere forskellige dataformater ind til STATA 15
  • Beregne mange former for beskrivende statistikker
  • Simple test (ANOVA, T-test, F-test)
  • ”Manipulere” med data ved at navngive og genkode
  • Opstille simple lineære regressioner
  • Opstille multiple regressioner
  • Test af forudsætninger ved regression
  • Introduktion til mere avanceret funktioner i STATA
  • Anvendelse af illustrationer og grafer på både introduktions og mere avanceret niveau.

Kurset refererer til anvendelse af STATA version 15. Der stilles computere til rådighed til kurset.

Varighed

6 timer

Undervisere

AU IT


1395775 / i40