Kommunikation i laboratoriet

Målgruppe
Laboranter og bioanalytikere, som arbejder i laboratorier på AU.

Formål
Formålet med kurset er at styrke deltagernes viden om god og effektiv kommunikation som fundamentet for godt samarbejde og god opgaveløsning i laboratoriet. Endvidere er det målet at deltagerne bliver præsenteret for og får trænet konkrete og praktiske metoder og værktøjer, der fremmer god kommunikation.

Baggrund
Kommunikation er en vigtig del af arbejdet på et laboratorium.

Man skal både kunne yde god service, instruere og sikre at f.eks. sikkerhedsmæssige anvisninger overholdes, ligesom der skal samarbejdes med mange forskellige typer af mennesker. Det stiller store krav til de faste medarbejdere om at være bevidste om deres egen kommunikation og om at kunne tilpasse stil og indhold efter forholdene.

På dette kursus får du indsigt i, hvordan kommunikation fungerer, og du får værktøjer til på en respektfuld måde at skabe hensigtsmæssige dialoger, herunder også at udtrykke dig klart, når du siger til og fra – og når du instruerer.

Temaer og form

  • Grundlæggende kommunikation og instruktion
  • At tilpasse sin kommunikation til modtageren og situationen
  • Assertion: at fremstå tydelig med respekt for den anden
  • At spørge og at lytte
  • Kommunikation, som forebygger konflikter

Vi veksler på kurset mellem oplæg, cases, diskussioner og øvelser. Det er centralt, at arbejdet på kursusdagene retter sig mod de opgaver og udfordringer, som deltagerne står overfor i det daglige arbejde.

Kurset afholdes over tre separate datoer for at give deltagerne mulighed for at træne i dagligdagen. Der vil være mindre træningsopgaver mellem kursusdagene for at sikre maksimal læring og udbytte.

Underviser
Karina Grost, udviklingskonsulent, AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø

Kursus og indhold er udviklet i samarbejde med Lotte Thue Pedersen, TAP Fællestillidsrepræsentant ved Aarhus Universitet og TR for laboranter på Institut for Molekylærbiologi og Genetik/ FTRS for laboranter på AU samt Inger Merete S. Paulsen, FTR for bioanalytikere på AU.

Sådan siger tidligere deltagere om kurset

Kursusdeltagerne fra efteråret 2017 skrev i evalueringen af kurset blandt andet:

”Det bedste ved kurset var, at der var både tavleundervisning og øvelser – og at der var tid til at vi kunne snakke om alting. Blandingen af gruppediskussion, oplæg og hjemmeopgaver.”

”Mit største udbytte fra kurset er ny viden om assertiv kommunikation, om aktiv lytning og om at ”holde bolden på egen bane.”

”Kurset var relevant, fordi vi var samme faggruppe med de samme udfordringer. Og der var meget fokus på dagligdagen i laboratorierne. Kursusleder var god til gribe opståede emner.”

”Jeg er blevet opmærksom på, at det der ”afsendes” ikke altid er lig med dét, som modtages.”

”Rigtigt fedt med diskussion og input fra andre laboratorier.”