Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Organisations- og kompetenceudvikling Kurser og uddannelser for ansatte på AU Kommunikation og konflikthåndtering i hverdagens service

Kommunikation og konflikthåndtering i hverdagens service

Målgruppe

Medarbejdere som ønsker at yde en mere effektiv og god service, der mindsker konflikterne overfor studerende og kolleger.

Formål

Formålet er at blive bedre til at kommunikere og håndtere tilspidsede situationer og derved at blive endnu bedre til at give en god og professionel service.

Udbytte

  • Viden om konflikter og deres natur samt egen konfliktstil
  • Øvelse i anerkendende kommunikation
  • Redskaber til forebyggelse og håndtering af tilspidsede situationer
  • Blive mere effektiv i din servicehåndteringen

Metode og form

Temadagen har en høj grad af involvering af den enkelte. Dagen er et værktøjskursus og er tilrettelagt, så deltagerne hører om, træner og oplever (i forskellige øvelser), hvad konkrete redskaber og en positiv tilgang kan betyde for netop deres trivsel, effektivitet, energi og engagement. Der arbejdes med eksempler fra egen hverdag, så læringen relateres og bliver umiddelbar anvendelig. Det højner relevansen, og gør læringen nærværende. Der gives korte skarpe oplæg og input, der sætter praksislæringen i perspektiv.

Indhold

Kommunikation, konflikthåndtering og værktøjer.

  • Præsentation af konfliktforståelse og de grundlæggende elementer i en konflikt, samt de forskellige konflikttyper
  • Oplæg og øvelse i konflikthåndtering
  • Case-arbejde – analyse og vurdering af konflikter

Sprog, kommunikation og egen udvikling:

  • Oplæg om anerkendende kommunikation: Find grænsen mellem afmontering af kritik og effektiv samtale
  • Arbejde med håndtering af tilspidsede situationer gennem egne eksempler – forumspil
  • Test af egen konfliktstil og udarbejdelse af egen plan for udvikling

Underviser:

Charlotte Dalsgaard, Direktør og udviklingskonsulent hos Harbohus.


1432568 / i40