Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Organisations- og kompetenceudvikling Kurser og uddannelser for ansatte på AU Om at eksperimentere – forbedringskata i praksis

Om at eksperimentere – forbedringskata i praksis

Målgruppe

Ledere i enhedsadministrationen og på institutsekretariater på AU.

Formål
Formålet med workshoppen er at styrke deltagerne i at gennemføre forbedringseksperimenter i tråd med præsentationen der blev givet på Universitetsdirektørens gå-hjem møde den 13.06.2018. 

Intentionen er at understøtte alle ledere i at arbejde med denne metode. 

Udbytte og indhold
På workshoppen får du en udvidet forståelse af forbedringseksperimenter som metode samt mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål eller uklarheder. Hvad betyder det at arbejde via eksperimenter? Hvornår bliver det svært, og hvad kan man gøre? Hvordan er lederens rolle anderledes, når man anvender eksperimenter som form? 

Målet er at give en øget sikkerhed i at bruge metoden herunder at forstå hvordan du som leder kan designe og gennemføre eksperimenter for at skabe en fælles læring

Form
Workshopformen består af korte oplæg og dialog i vekselvirkning med øvelser. Den sidste time består af åben spørgetid og kan vælges til eller fra efter ønske.

Underviser
Boris Wortmann og Eva Damsgaard, AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø.

Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du tilkendegive din interesse nedenfor. Vi gør status løbende og du vil høre fra os, når der er nok deltagere, til at kurset kan blive oprettet.

Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du tilkendegive din interesse nedenfor. Vi gør status løbende og du vil høre fra os, når der er nok deltagere, til at kurset kan blive oprettet.

Kontakt

Boris Arthur Wortmann

Procesoptimeringskonsulent

1443484 / i40