God forvaltning på Aarhus Universitet

God forvaltning på Aarhus Universitet

Hvor længe må jeg egentligt opbevare mails med navne og personnummer, og hvilken betydning får den nye databeskyttelsesforordning for mit arbejde? Og hvor meget skal jeg journalisere? Hvad må jeg fortælle fra min arbejdsdag ved middagsbordet derhjemme? Må jeg tage imod gave fra en samarbejdspartner, jeg har kendt i mange år, og må jeg lufte min utilfredshed med min arbejdsplads på Facebook?

Disse og mange, mange andre spørgsmål vil du få svar på, når vi på AU sætter fokus på og holder kurser i god forvaltning.

Målgruppe

Alle administrative ansatte ved AU, der arbejder med konkret sagsbehandling i forhold til bl.a. studerende og personale, men også medarbejdere, der har kontakt til samarbejdspartnere uden for AU. Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til emnerne på forhånd.

Kursusmål

  • At give deltagerne et grundlæggende indblik i kravene til god forvaltning og til de forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen i en offentlig institution.
  • At give deltagerne et overblik over en række andre regelsæt, der stiller krav til tilrettelæggelse og gennemførelse af sagsbehandlingen, herunder kravene i den nye databeskyttelsesforordning.

Kursusindhold og form

Kurset vil behandle følgende emner:

  • Grundlæggende værdier og principper for offentligt forvaltning
  • Persondatabeskyttelse og datasikkerhed
  • Ytringsfrihed
  • Tavshedspligt
  • Habilitet
  • Modtagelse af gaver
  • Introduktion til sagsbehandlingsregler, herunder bl.a. reglerne om notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse og klagevejledning
  • Journalisering

Undervisningsformen vil være oplæg og præsentationer, men der vil også i begrænset omfang være mulighed for at stille konkrete spørgsmål relateret til din hverdag.  

Varighed

3 timer.

Pris:

Kurset er gratis.

Underviser:

Undervisningen varetages bl.a. af Ekstern Lektor Steen Jørgensen