Kemikaliemærkning

Målgruppe

Laboranter, teknikere og videnskabeligt personale der klassificerer og mærker kemikalier.

Forudsætninger

At du håndterer kemikalier i det daglige og kender til mærkning af kemikalier.

Kursusmål

At kunne klassificere og mærke blandinger indenfor de mest brugte fareklasser efter CLP reglerne.

Kursusindhold

  • Faresymboler (farepiktogrammer)
  • Fare- og sikkerhedssætninger (H-, P-, EUH-sætninger)
  • Signal ord (Fare og Advarsel)
  • Gennemgang af de forskellige fareklasser
  • Gennemgang af principperne for klassificering og mærkning af stoffer og især blandinger
  • Opbygning af en fareetiket
  • Udvælgelse af sikkerhedssætninger (P-sætninger) til fareetiketten
  • Konvertering fra de tidligere EU regler til de nye CLP regler
  • Opgaver i klassificering og mærkning
  • Løsninger på opgaverne, som du kan støtte dig til, når du kommer tilbage i laboratoriet

Kurset vil afholdes, som foredrag med introduktion til en fareklasse, herefter opgaver i fareklassen, således at du selv får fingrene ned i beregningerne´.