Praktiske bemærkninger vedrørende tilmeldingsproceduren

Tilmeldingen sker via en tilmeldingsknap på de enkelte kursussider, og du skal i forbindelse med tilmelding bruge det EAN nummer som fakturaen skal sendes til samt konteringsoplysninger (projekt-og aktivitetsnummer), hvorfra kursusafgiften skal trækkes.

Afregningen af kurser sker automatisk efter tilmeldingsfristen.

Du kan få hjælp til dine konteringsoplysninger ved at kontakte din nærmeste økonomiafdeling - find din økonomikontaktperson her.

Find dit EAN nr. HER.

Tilmelding til kurserne er bindende. Du har ved tilmelding online fra AU's hjemmeside en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, regnet fra kvitteringsmail er modtaget. Af hensyn til planlægning af kurser, bortfalder din fortrydelsesret, såfremt bestilling af kursus foretages senere end 14 dage før den oplyste dato for kursets afvikling. Skulle du, på trods af den bindende tilmelding, blive forhindret i at deltage i kurset, skal du melde afbud til AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling på kompentenceudvikling@au.dk.

Ved annullering efter de 14 dages fortrydelsesret eller senere end 14 dage før 1. kursusdag skal kursusprisen betales alligevel. Du er velkommen til at sende en kollega i stedet, så pengene ikke er spildt. Dette kræver bare, at du giver besked til AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling.

Kurserne afholdes kun under forudsætning af tilstrækkelig deltagertilslutning.

Er et kursus overfyldt, er du velkommen til at sende en mail til kompetenceudvikling@au.dk, såfremt du ønsker at blive sat på venteliste.

Kurserne afholdes på Aarhus Universitet eller i lokaler arrangeret af vores undervisere. Kurserne afholdes i arbejdstiden. Kursusprisen er anført under hvert kursus. På mange af heldagskurser bliver der serveret formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe og på ½-dagskurser blive serveret formiddags-/eftermiddagskaffe. Det vil stå i den endelige bekræftelsesmail, hvilken forplejning der indgår på kurset.

Kurserne er for ansatte med ansættelsesbrev fra Aarhus Universitet.