Gevinstrealisering

Gevinstrealisering skal prioriteres som genstand for styring i projektperioden, hvor fokus skal være på at skabe et fællessprog og praksis på dette område. Derfor er der indført et krav om udarbejdelse af gevinstkort som en del af gevinstrealiseringen i digitaliseringsprojekter. 


Formål

I mange projekter har det primære fokus været på formål, leverancer og leveranceproduktion. Derimod har gevinstrealiseringen været et til tider underprioriteret fokus, og i mange tilfælde har gevinstrealisering ikke været genstand for styring i projektperioden. For at ændre på denne prioritering, udbydes et 1½ dags kursus med fokus på gevinstrealisering.

Udbytte

At sætte gevinstrealisering i fokus kræver nye kompetencer og en mentalitetsændring. Du vil på dette kursus få en introduktion til, hvordan du kan arbejde med gevinstrealisering på en effektiv og konstruktiv måde.

Målgruppe

Projektledere og styregruppemedlemmer, der skal arbejde med digitaliseringsprojekter.

Gruppearbejde

På kurset vil der blive etableret netværksgrupper på tværs af deltagerne. Der lægges op til, at disse netværksgrupper mødes én gang imellem de to kursusdage.

Program

Dag 1

Hvad er gevinstrealisering, og hvorfor er det vigtigt?

 • Fundamentet for gevinstrealisering i projekter
 • En introduktion til grundlæggende koncepter, herunder gevinstkortet
 • Roller og ansvar
 • Hvordan appliceres og understøttes gevinstrealisering?
 • Hvordan og hvornår engageres styregruppen?
 • Gevinstnedbrydning og kobling til projektets aktiviteter
 • Gevinstmonitorering og –understøttelse (sikring af reel værdiskabelse)
 • Opsamling på dagen og fremblik mod gruppemøder

Dag 2

Dag 2:

 • Gevinstrealisering i et organisatorisk perspektiv
 • Hvordan gevinstrealisering fokuserer på værdiskabelse i tillæg til projektstyring
 • Hvordan organisationen modnes til at understøtte gevinstrealisering
 • Gevinsters gensidige afhængighed og sammenhæng
 • Skabelse og ledelse af forandringer