Prince2

PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environments

PRINCE2® er én af de mest anvendte projektstyringsmetoder i verden, og et konstant stigende antal virksomheder og offentlige institutioner anvender PRINCE2®, når de skal gennemføre projekter. Samtidig er der en klar tendens til, at projektorganiseret arbejde kommer til at fylde stadigt mere i mange virksomheder. Det er en god forudsætning, at kende virksomhedernes sprog og arbejdsmetoder allerede inden du starter på en ny arbejdsplads. I Danmark anvendes PRINCE2® i stat, regioner og kommuner, og i den private sektor er metoden den absolut mest anvendte – med undtagelse for medicinalsektoren.

Prince2-forløbet på AU er sammensat af et 3-dages Foundation-kursus efterfulgt af et 2-dages Practitioner-kursus.

Ca. 4 uger forud for første undervisningsdag vil der være en 3-timers introduktion, hvor Prince2-metodens temaer indledningsvis gennemgås, så du er ordentligt rustet til selvstudieperioden på ca. 4 uger. Alt materiale, som udleveres på introdagen vil være på dansk. Du skal påregne ca. 40 timers hjemmeforberedelse fra introduktionsdagen og frem til første undervisningsdag. (40 timer dækker over forberedelse til både Foundation og Practitioner)

Foundationkurset sigter mod at give en basisforståelse for Prince2. Ved certificering på Practitioner-niveau skal deltagerne demonstrere større dybde-indsigt i Prince2-modellen end på Foundation-niveau.

Foundation kan tages uafhængig af Practitioner, men det er en forudsætning at du har en bestået Foundation-eksamen, for at deltage på Practitioner-kurset.

Certificering i PRINCE2®-Foundation

PRINCE2® Foundation med eksamen

PRINCE2® Foundation giver dig en forståelse for de forskellige aspekter i et projekt. Forløbet vil bestå af en kombination af selvstudie (inden første undervisningsdag), case- og gruppearbejde, drøftelse i plenum samt traditionel tavleundervisning.

Målgruppe

Værende eller kommende projektledere, projektdeltagere, styregruppemedlemmer samt medarbejdere der ønsker certificering i en international anerkendt metode til projektstyring. Erfaring fra projektarbejde vil være en fordel, men ikke et krav.

Udbytte

Deltagerne vil opnå et grundlæggende kendskab til PRINCE2®-metoden. Du vil bl.a. prøve kræfter af med akronymet/huskereglen ’utro ko’ (udbytte, tid, risici, omkostninger, kvalitet og omfang). Kurset afsluttes med certificerende eksamen på Foundation-niveau.

Indhold

Ved PRINCE2® Foundation introduceres du for vigtigheden ved at tilpasse PRINCE2® til projektmiljøet samt metodens processer og principper; herunder bl.a. ’tage ved lære af erfaringer’, ’roller & ansvar’, ’faseopdeling’ og ’afvigelsesstyring’.

Herudover gennemgås PRINCE2®-metodens 7 temaer:

 • Business Case – hvorfor søsætte projektet?
 • Organisation – hvem er ansvarlig for hvad?
 • Kvalitet – hvad skal produktet kunne?
 • Planlægning – hvordan?/hvor meget?/hvornår?
 • Risiko – hvad nu hvis?
 • Ændringer – hvad er konsekvensen?
 • Fremdrift – hvor er vi nu?/hvor er vi på vej hen?/skal vi fortsætte?

Derudover vil deltagerne løse testeksamener på første- og anden dagen, som gennemgås på anden- og tredjedagen.

Efter kurset, har du:

 • Viden om en international anerkendt projektstyringsmetode
 • Kendskab til PRINCE2®-processtyringsmodellen
 • En struktureret tilgang til at gennemføre projekter
 • Forståelse for, hvilke elementer der er væsentlige for beslutninger i PRINCE2®
 • Dokumentation for Foundation-eksamen, forudsat at du består. Bestås denne ikke første gang, får deltageren mulighed for vederlagsfri reeksamen.

Praktik - Foundation

Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du tilkendegive din interesse nedenfor. Vi gør status løbende og du vil høre fra os, når der er nok deltagere, til at kurset kan blive oprettet.

 
Vejledende kursuspris: 10.900,00 kr.

Certificering i PRINCE2®-Practitioner

PRINCE2® Practitioner med eksamen

Målgruppe

Alle med en bestået PRINCE2® Foundation-eksamen, som ønsker en dybdegående ’hands on’ tilgang til metoden.

Udbytte

På kurset får du et meget dybdegående kendskab til PRINCE2®, og du bliver klædt på til certificerende eksamen på højeste niveau i PRINCE2®-terminologi.

 

Indhold

Ved PRINCE2® Practitioner-kurset vil du, qua den mere procesorienterede tilgang, trænes i at arbejde på tværs af metoden temaer. Der vil således blive arbejdet med:

 • Start af et projekt
 • Ledelse af et projekt
 • Initiering af et projekt
 • Styring af en fase
 • Styring af produktleverancer
 • Ledelse af en faseovergang
 • Afslutning af et projekt
 • Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet

 Som på Foundation-niveau, vil du løse test-eksamener som gennemgås næste dag.

Efter kurset, har du:

 • Viden om en international anerkendt projektstyringsmetode
 • Kendskab til PRINCE2®-processtyringsmodellen
 • En struktureret tilgang til at gennemføre projekter
 • Forståelse for, hvilke elementer der er væsentlige for beslutninger i PRINCE2®
 • Dokumentation for Practitioner-eksamen, forudsat at du består.

Forudsætninger

For at deltage på kurset er det en forudsætning, at du har bestået Foundation-eksamen.

Praktik - Practitioner

 Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du tilkendegive din interesse nedenfor. Vi gør status løbende og du vil høre fra os, når der er nok deltagere, til at kurset kan blive oprettet.


Forventet kursuspris: 8.200,00 kr.


408910 / i40