Værktøjskurser i procesoptimering

Har du behov for at kunne lave analyser af arbejdsgangene i din afdeling? Og mangler du nogle grundlæggende metoder til at håndtere procesoptimering? Så er der her et tilbud om værktøjskurser, hvor du kan vælge at deltage i dem alle eller tage det eller dem, der passer til dit behov.

Modul 1 henvender sig til afdelinger, som hovedsageligt arbejder i stabile og gentagende processer (processer som kan klassificeres som ”runnere”).

Modul 2 henvender sig til afdelinger med processer, hvor opgaverne ligner hinanden, men hvor automatisering kan føles tungt, fordi gentagelsen er for sjælden.

Modul 3 har fokus på at drive systematisk problemløsning - fra analyse til implementering.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til medarbejdere uden lederfunktion, der i dagligdagen skal varetage specialistfunktioner i forhold til at udarbejde analyser og understøtte den lokale leder i procesoptimering.

Form

Undervisningen foregår som holdundervisning, og uden hjemmeopgaver. Derfor vil det være op til den enkelte kursist at få anvendt de forskellige modulers metoder i egen praksis.

Modul 1: Proceskortlægning – Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne skal lære at anskue deres område som en række forskellige processer. De skal få en forståelse af, at der findes forskellige procestyper, som kræver forskellige former for styring og analyse.

Indhold
Deltagerne lærer at kortlægge processer ved hjælp af forskellige værktøjer igennem en case baseret gruppearbejde. Herunder:

 • at gøre sig bevidst om, hvilket formål der er for kortlægningen
 • hvilken kortlægningsmetode der er mest velegnet til den givne procestype
 • at lægge en plan for, hvordan kortlægningen skal foregå
 • at gennemføre en kortlægning i grupper
 • at forstå årsager til manglende flow.


Læringsleverancer

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1+ (hørt om og prøvet i trygge rammer) på følgende kortlægningsmetoder:

 • RRS matrice
 • Svømmebanediagram
 • Værdistrømsanalyse
 • Kumulativt flowdiagram

Sted

 • Modul 1 d. 11. marts 2020 - M 2.3, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.

Modul 2: Visualisering af afvigelser – Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne skal lære at skabe visualiseringer af flows. De skal kunne skelne mellem opgaver og processer (”Bolde og Rør”). De skal få en forståelse af, at der findes forskellige procestyper, som kræver forskellige former for styring og analyse.

Indhold
Deltagerne lærer at kategorisere opgaver til fælles processer. Valget af processer skal føre til en overskuelig driftsovervågning der tydeliggør afvigelser i den daglige drift. Der præsenteres forskellige former for visualisering af processer og registrering af afvigelser. Kurset indeholder derfor:

 • Teori for hvad der har indflydelse på lange gennemløbstider herunder Little’s theorem og Erlang C
 • Gennem gruppearbejde etableres et eksempel på en flowtavle (hvis man tilmelder sig flere fra en afdeling, kan man selv vælge emnet for tavlen, ellers stilles der en case til rådighed)


Læringsleverancer

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1+ (hørt om og prøvet i trygge rammer) på følgende kortlægningsmetoder:

 • Kø-teori og genkende dem i praktiske processer
 • Identificere processer og afvigelser
 • Skabe en driftstavle til forskellige typer af administrative områder


Sted

 • Modul 2 d. 29. januar 2020 - RM stuen, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.
 • Modul 2 d. 15. april 2020 - M 2.3, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.

Modul 3: Systematisk problemløsning - Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne introduceres til systematisk problemløsning ved hjælp af AU's læringslog. Der vil i dette kursus lægges vægt på løsning af problemstillinger i driftsforbedringer. Herunder:

 • anvendelse af RRS matricen (gennemgået i modul 1)
 • introduktion til forbedrings-kata (AU's model for strategisk forankret problemløsning)
 • introduktion til lærings-kata (AU's model for systematisk læringsopfølgning)
 • spilbaseret læring for rytme og kadence i systematisk problemløsning


Læringsleverancer

Deltagerne skal have forstået de fire trin i forbedringsprocessen (forbedrings-kata) og kunne genkende disse trin i værktøjet læringsloggen.

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1 (hørt om) på følgende analyse metoder og værktøjer:

 • 5x hvorfor
 • Histogram
 • Go2Gemba
 • A3 rapport


Sted

 • Modul 3 d. 1. november 2019 - M 1.1, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C
 • Modul 3 d. 19. februar 2020 - Faculty Club, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C
 • Modul 3 d. 13. maj 2020 - M 2.3, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C


Underviser

Boris Wortmann: 
20-års erfaring med procesoptimering i en bred vifte af organisationer, både offentlig og privat. Boris har formidlet procesoptimering både gennem kursusaktivitet såvel som konsulentbistand. Boris har dog i særlig høj grad arbejdet med procesoptimering i praksis gennem tidligere ansættelser i forskellige organisationer og virksomheder.

Tilmelding

Herunder kan du tilmelde dig et eller flere værktøjskurser i procesoptimering.

Kurserne er gratis for alle medarbejdere på AU.

Vinter 2019/2020

Forår 2020

Kontakt

Julie Lindvald Thorsen

Studentermedhjælper

Boris Arthur Wortmann

Procesoptimeringskonsulent

1442574 / i40