Værktøjskurser i procesoptimering

Har du behov for at kunne lave analyser af arbejdsgangene i din afdeling? Og mangler du nogle grundlæggende metoder til at håndtere procesoptimering? Så er der her et tilbud om værktøjskurser, hvor du kan vælge at deltage i dem alle eller tage det eller dem, der passer til dit behov.

Modul 1 henvender sig til afdelinger, som hovedsageligt arbejder i stabile og gentagende processer (processer som kan klassificeres som ”runnere”).

Modul 2 henvender sig til afdelinger med processer, hvor opgaverne ligner hinanden, men hvor automatisering kan føles tungt, fordi gentagelsen er for sjælden.

Modul 3 har fokus på at drive systematisk problemløsning - fra analyse til implementering.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til medarbejdere uden lederfunktion, der i dagligdagen skal varetage specialistfunktioner i forhold til at udarbejde analyser og understøtte den lokale leder i procesoptimering.

Form

Undervisningen foregår som holdundervisning, og uden hjemmeopgaver. Derfor vil det være op til den enkelte kursist at få anvendt de forskellige modulers metoder i egen praksis.

Modul 1: Proceskortlægning – Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne skal lære at anskue deres område som en række forskellige processer. De skal få en forståelse af, at der findes forskellige procestyper, som kræver forskellige former for styring og analyse.

Indhold
Deltagerne lærer at kortlægge processer ved hjælp af forskellige værktøjer. Herunder

 • at gøre sig bevidst om, hvilket formål der er for kortlægningen
 • hvilken kortlægningsmetode der er mest velegnet til den givne procestype
 • at lægge en plan for, hvordan kortlægningen skal foregå
 • at gennemføre en kortlægning alene og i grupper
 • at forstå årsager til manglende flow.


Læringsleverancer

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1+ (hørt om og prøvet i trygge rammer) på følgende kortlægningsmetoder:

 • Svømmebanediagram
 • Værdistrømsanalyse
 • SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs, and customers) template
 • Akkumulativt flowdiagram

Sted
Modul 1 d. 12. september - M 1.1, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.

Modul 2: Visualisering af afvigelser – Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne skal lære at skabe visualiseringer af flows. De skal kunne skelne mellem opgaver og processer (”Bolde og Rør”). De skal få en forståelse af, at der findes forskellige procestyper, som kræver forskellige former for styring og analyse.

Indhold
Deltagerne lærer at kategorisere opgaver til fælles processer. Valget af processer skal føre til en overskuelig driftsovervågning der tydeliggør afvigelser i den daglige drift. Der præsenteres forskellige former for visualisering af processer og registrering af afvigelser.  Kurset indeholder derfor:

 • Teori for hvad der har indflydelse på lange gennemløbstider herunder Little’s theorem og Erlang C
 • Hvordan man ved hjælp af driftstavler eller digitale ”styringsreoler” kan visualisere flow og køer
 • Vælge metoder til som WIP limit til at skabe bedre gennemløbstider


Læringsleverancer

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1+ (hørt om og prøvet i trygge rammer) på følgende kortlægningsmetoder:

 • Kø-teori og genkende dem i praktiske processer
 • Identificere processer og afvigelser
 • Skabe en driftstavle til forskellige typer af administrative områder
 • Fordele og ulemper ved ad hoc analyser som fx email indbakke screening


Sted

 • Modul 2 d. 21. august - M 1.1 Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.
 • Modul 2 d. 3. oktober - Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C.

Modul 3: Systematisk problemløsning - Hvorfor og hvordan?

Formål
Deltagerne introduceres til systematisk problemløsning ved hjælp af A3 rapport tankegang. Der vil i dette kursus lægges vægt på dataindsamling og problemanalyse.  Herunder:

 • at sikre afklaring af formål for systematisk introduktion til forskellige metoder for dataindsamling og analyse
 • få overblik over grundlæggende analyse værktøjer
 • forståelse for hvilke værktøjer der kan bruges i hvilke udfordringer
 • at være bevidste om at analyser skal føre til løsninger og brugen af analyser til at prioritere indsatsen.


Læringsleverancer

Deltagerne skal have forstået de fire trin i forbedringsprocessen (forbedrings-kata) og kunne genkende disse trin i henholdsvis A3 eller mini A3.

Alle deltagerne skal nå et vidensniveau 1 (hørt om) på følgende analyse metoder og værktøjer:

 • 5x hvorfor
 • Histogram
 • Go2Gemba
 • A3 rapport
 • Mini A3 rapport

 

Sted

Modul 3 d. 29. august - Aarhus BSS, Bygning 2636 - Lokale U30, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Modul 3 d. 1. november - M 1.1, Konferencecenteret, Fredriks Nielsens Vej 4, 8000 C


Underviser

Boris Wortmann: 
20-års erfaring med procesoptimering i en bred vifte af organisationer, både offentlig og privat. Boris har formidlet procesoptimering både gennem kursusaktivitet såvel som konsulentbistand. Boris har dog i særlig høj grad arbejdet med procesoptimering i praksis gennem tidligere ansættelser i forskellige organisationer og virksomheder.

Tilmelding

Herunder kan du tilmelde dig et eller flere værktøjskurser i procesoptimering.

Kurserne er gratis for alle medarbejdere på AU.

Sommer 2019

Efterår 2019

Kontakt

Julie Lindvald Thorsen

Studentermedhjælper

Boris Arthur Wortmann

Procesoptimeringskonsulent

1442574 / i40