Engelsk Brush-up Niveau 1

Bliv bedre til at kommunikere med engelsktalende studerende, undervisere og samarbejdspartnere.

Har du behov for et brush-up af dit engelske sprog for at opnå større sikkerhed og gennemslagskraft, når du skal kommunikere på engelsk på jobbet, så har du chancen for at komme med på Aarhus Universitets engelsk brush-up kursus.

Målgruppe

Alle AU-ansatte

Niveau 1

Kurset er for dig, som ikke taler så meget engelsk og derfor kun er lidt øvet. Du har brug for at kunne tale engelsk i dagligdagen og vil gerne opnå større selvtillid i at kommunikere på engelsk. Du mangler ofte ord, når du skal tale engelsk i forskellige situationer.

Kursusmål

Du vil efter kurset være i stand til at:

  • tale om dig selv, dit job og din afdeling på engelsk med anvendelse af relevant AU-terminologi
  • diskutere dagligdags emner på engelsk og også deltage i small talk
  • bruge gængse høflighedsfraser på engelsk og er opmærksom på kulturforskelle i brug af høflighed og omgangstone
  • bruge engelsk hensigtsmæssigt i forskellige situationer fra hverdagen
  • skrive korte e-mails på engelsk
  • finde den korrekte udtale af et ord og ved hvordan du kan træne forskellige grammatiske emner online

Kursusindhold og form

  • Der trænes ordforråd og udtryk med udgangspunkt i kursistens hverdag og job. Også fokus på ord og fraser fra service- og vejledningssituationer fra hverdagen. Desuden kan der være fokus på høflighedsfraser og small talk
  • Grammatiske emner trænes i det omfang, det er nødvendigt
  • Der diskuteres på baggrund af små, korte tekster eller lyd- og videofiler om aktuelle emner eller emner af interesse og relevans for holdet
  • Der gøres opmærksom på at høflige vendinger anvendes i større grad end på dansk, og der trænes i mere indirekte sprogbrug. Herunder diskuteres kulturforståelse, når der dagligt er kontakt med mange nationaliteter

Inden kursusstart vil deltagerne gennemgå en screening af deres engelskniveau i form af en skriftlig online niveautest, som kan følges af en behovsanalyse pr. telefon. Dvs. at det sproglige niveau vil være afdækket ved kursusstart.

Ved afslutning af kurset vejledes du om dit sproglige niveau.

Undervisningen varierer mellem præsentation og diskussion af emner på klassen og arbejde i små grupper eller parvis for at give dig bedre mulighed for at træne din mundtlige sprogfærdighed. Dette følges op af sproglig feedback fra underviser.

Deltagerne opmuntres til at give små præsentationer i grupperne af emner, der har deres interesse, for at give dem større selvtillid i at bruge sproget.

Undervisningen er varieret med fokus på at få udryddet de mest meningsforstyrrende fejltagelser både i grammatik og udtale. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Varighed

8 x 3 lektioner

Andre niveauer