Engelsk Brush-up Niveau 2

Bliv bedre til at kommunikere med engelsktalende studerende, undervisere og samarbejdspartnere.

Har du behov for et brush-up af dit engelske sprog for at opnå større sikkerhed og gennemslagskraft, når du skal kommunikere på engelsk på jobbet, så har du chancen for at komme med på Aarhus Universitets engelsk brush-up kursus.

Deltagere

Alle AU-ansatte

Niveau 2

Kurset er for dig, der er en rimeligt øvet bruger af engelsk, dvs. du bruger engelsk i dagligdagen eller har erfaring med at tale engelsk. Du vil gerne have et mere korrekt, flydende sprog og et bedre kendskab til det fagsprog, der er relevant for dit job.

Kursusmål

Du vil efter kurset være i stand til at:

 • præsentere din jobfunktion og afdeling med anvendelse af relevant AU-terminologi
 • diskutere aktuelle og job-relaterede emner på engelsk
 • give mere detaljerede vejledninger på engelsk, fx om løn- og skatteforhold i DK
 • diskutere dagligdags emner på engelsk og deltage i small talk
 • bruge gængse høflighedsfraser på engelsk og er opmærksom på kulturforskelle i brug af høflighed og omgangstone
 • skrive e-mails og andre typer af skriftlig kommunikation på engelsk
 • bruge hjælpemidler på internettet til udtale, sprogtræning og fagsprog

Kursusindhold og form

 • Der trænes ordforråd og udtryk med udgangspunkt i din hverdag og job. Det kan dreje sig om service- og vejledningssituationer fra hverdagen, præsentation af kursisten selv, af andre, af arbejdspladsen, af jobfunktioner og af projekter
 • Der er fokus på indlæring af korrekt AU-terminologi
 • Grammatiske emner inddrages i det omfang, det er nødvendigt
 • Der trænes mere specielle ord og udtryk til brug i specielle situationer, fx telefonsamtaler, vejledning af udenlandske besøgende eller studerende, email-korrespondance
 • Der diskuteres på baggrund af autentiske tekster, lyd- og billedfiler om aktuelle emner og andre emner af relevans og interesse for holdet, fx fra Omnibus
 • Der gøres opmærksom på, at der anvendes høflige vendinger i større grad end på dansk, og der trænes i mere indirekte sprogbrug. Herunder diskussion om kulturforståelse, når der dagligt er kontakt med mange nationaliteter
 • Brug af hjælpemidler diskuteres, og der instrueres i brug af diverse faciliteter på internettet, som kan bidrage til bedre sprogindlæring og til større sprogkorrekthed i hverdagen

Inden kursusstart vil du gennemgå en screening af dit engelskniveau i form af en skriftlig online niveautest, som kan følges af en behovsanalyse pr. telefon. Dvs. at det sproglige niveau vil være afdækket ved kursusstart.

Ved afslutning af kurset vejledes du om dit sproglige niveau.

Undervisningen varierer mellem præsentation og diskussion af emner på klassen og arbejde i små grupper eller parvis for at give dig bedre mulighed for at træne din mundtlige sprogfærdighed. Dette følges op af sproglig feedback fra underviser.

Deltagerne opmuntres til at give små præsentationer i grupperne af emner, der har deres interesse, for at give dem større selvtillid i at bruge sproget.

Undervisningen er varieret med fokus på at få udryddet de mest meningsforstyrrende fejltagelser både i grammatik og udtale. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Varighed

8 x 3 lektioner

Andre niveauer