Arbejdsmiljøuddannelsen

Alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelse er at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus. Mellem første og anden kursusdel skal deltagerne arbejde med en praktisk opgave på arbejdspladsen. Bemærk, at man skal kunne deltage alle tre dage.

Aarhus Universitet benytter kurser udbudt af henholdsvis Crecea A/SNIRAS og Arbejdsmiljøcentret. Find kursusoversigter og tilmelding hos de nævnte firmaer via ovenstående links.

Arbejdsmiljøuddannelsen online

Det er også muligt at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse online. Mere information om denne proces findes ved at trykke på en af de følgende hjemmesider: