Førstehjælp - Grundkursus med certificering

OBS! Grunduddannelsen skal repeteres senest hver 24. måned for at beholde certificering.

Kursusmål

At give dig viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning, og yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Kursusindhold

Kursusdagen består af 2 moduler med følgende indhold.

Modul 1: Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer (basisudd.)

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Modul 2: Førstehjælp ved Ulykker - 2 timer

 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftveje
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112, eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Underviser

Østjyllands Brandvæsen

Varighed

6,5 time


301158 / i40