Førstehjælp - Repetitionskursus

Forudsætninger

Du skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis (max. 24 måneder gammelt for at beholde certificering).

Kursusmål

At orientere deltagerne om og gennemgå nye tiltag inden for førstehjælp, og vedligeholde deres viden omkring Hjerte-Lunge-Redning

Kursusindhold

  • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
  • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af praktiske kompetencer

Undervisere

Østjyllands Brandvæsen

Varighed

4,5 timer (en del af grundkurset i førstehjælp)