Håndtering af chikane - den vanskelige samtale

AU udbyder i foråret to workshops om "Håndtering af chikane - den vanskelige samtale".

De to workshops henvender sig primært til ledere, studieledere og studievejledere og andre, der skal håndtere den vanskelige samtale med medarbejdere og studerende.

Formål

  • At præsentere universitetets guidelines for håndtering af chikane og muligheder for støtte og handlemuligheder
  • Klæde deltagerne på til at varetage samtaler med personer, der føler sig krænket, og samtaler med den formodede krænker

Varighed

Workshoppen varer 3 timer, og underviserne vil veksle mellem oplæg, drøftelse og træning.

Undervisere

Caroline Ahlgren Tøttrup, AU HR, og Daniel Mærsk, Crecea

Læs mere om forebyggelse og håndtering af chikane på

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/chikane/


1446068 / i40