SU-kursus

Kurset er for dig, som er nyere medlem, suppleant eller på anden vis arbejder med et samarbejdsudvalg.De danske universiteter er store organisationer, der er karakteriseret af en betydelig administration. Her er der typisk samarbejdsudvalg på flere niveauer for bl.a. fællesadministration, fakulteter, centre og institutter.


Målgruppe

 • Alle medlemmer af samarbejdsudvalg skal jf. §11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus i samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet inden for de første seks måneder efter udpegningen – både ledelses- og medarbejderrepræsentanter.
 • Erfarne su-medlemmer kan dog også have stort udbytte af kurset, da det har fokus på hvordan man kan udvikle samarbejdsudvalget til at blive et forum for dialog og skabe mere værdi i organisationen. Kurset er åbent for våde vip- og tap-ansatte.

Formål

 • Formålet med kurset er at tilbyde nyvalgte og erfarne medlemmer af samarbejdsudvalget en sektornær uddannelse i samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet samt mulighed for erfaringsudveksling på tværs af universiteterne.
 • Gennem kurset bliver du bevist om din rolle som medlem af et samarbejdsudvalg, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på et universitet.
 • Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger samt bliver bevidst om de handlinger og indsatser, der kan føre til et bedre samarbejde.
 • Kurset tager afsæt i samarbejdsudvalgets hverdag i universitetsverden og bygger på en høj grad af deltageraktivitet.
 • Der vil være mulighed for at erfaringsudveksle med deltagere fra andre universiteter.

Indhold

Indholdet vil tage afsæt i nedenstående overskrifter og temaer:

Formålet med SU

 • Hvorfor har vi SU?
 • Hvad er formålet og værdien af SU?
 • Roller, forventninger og baglandsarbejdet

De formelle rammer for SU

 • SU’s råderum (ledelsesretten)
 • Informationspligten (hvad, hvor og hvornår)

Opgaver i SU

 • Hvilke temaer kan og skal vi arbejde med?
 • Hvordan kan og skal vi arbejde med dem?
 • Hvordan mobiliserer vi kollegaerne? – SU’s informationsforpligt

Det gode samarbejde i SU

 • Et godt dialogforum og samarbejde (hvordan skaber vi det gode samarbejde?)
 • SU-møderne (hvordan sikrer vi god dialog og gode møder?)
 • Relationer og forskellige forudsætninger (hvad kan vi forvente af hinanden?)
 • Konflikter og fælles mål (hvad vil vi fokusere på hos os?)

Undervisningen

 • Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og dialog i mindre grupper og i plenum.
 • Undervisningen foregår på et partsneutralt grundlag.
 • Undervisere på kurset er Samarbejdsekretariatet