SU-kursus

Målgruppe og formål
Kurset er målrettet dig, som er nyt eller nyere medlem, suppleant eller på anden vis arbejder med et samarbejdsudvalg. De danske universiteter er store organisationer, der er karakteriseret af stærke faglige miljøer og en betydelig administration. Der er typisk samarbejdsudvalg på flere niveauer for bl.a. fællesadministration, fakulteter, centre og institutter. Formålet med kurset er at tilbyde nyvalgte og erfarne medlemmer af samarbejdsudvalget en sektornær uddannelse i samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet samt mulighed for erfaringsudveksling på tværs af universiteterne.

Alle medlemmer af samarbejdsudvalg skal jf. §11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus i samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet inden for de første seks måneder efter udpegningen – både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Erfarne su-medlemmer kan dog også have stort udbytte af kurset, da det har fokus på hvordan man kan udvikle samarbejdsudvalget til at blive et forum for dialog og skabe mere værdi i organisationen. Kurset er åbent for våde vip- og tap-ansatte.

Indhold
Gennem kurset bliver du bevist om din rolle som medlem af et samarbejdsudvalg, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på et universitet. Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger samt bliver bevidst om de handlinger og indsatser, der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset tager afsæt i samarbejdsudvalgets hverdag i universitetsverden og bygger på en høj grad af deltageraktivitet. Der vil være mulighed for at erfaringsudveksle med deltagere fra andre universiteter. Indholdet vil tage afsæt i nedenstående overskrifter og temaer:

Formålet med SU

 • Hvorfor har vi SU?
 • Hvad er formålet og værdien af SU?
 • Roller, forventninger og baglandsarbejdet

De formelle rammer for SU

 • SU’s råderum (ledelsesretten)
 • Informationspligten (hvad, hvor og hvornår)

Opgaver i SU

 • Hvilke temaer kan og skal vi arbejde med?
 • Hvordan kan og skal vi arbejde med dem?
 • Hvordan mobiliserer vi kollegaerne? – SU’s informationsforpligt

Det gode samarbejde i SU

 • Et godt dialogforum og samarbejde (hvordan skaber vi det gode samarbejde?)
 • SU-møderne (hvordan sikrer vi god dialog og gode møder?)
 • Relationer og forskellige forudsætninger (hvad kan vi forvente af hinanden?)
 • Konflikter og fælles mål (hvad vil vi fokusere på hos os?)

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og dialog i mindre grupper og i plenum.
Undervisningen foregår på et partsneutralt grundlag.

Program
Program, deltagerliste og praktiske informationer vil blive sendt ud til optagne deltagere senest 2-3 uger før start.

Undervisere
Anders Kragh Moestrup er underviser på kurset. Anders er chefkonsulent på Aarhus Universitet. Han er uddannet cand.scient. og HD i ledelse og organisation og har gennem mange år undervist samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser i samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet. Han arbejder til dagligt med arbejdsmiljø og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene. Han underviser også på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg.

Pia Lassen underviser også på kurset. Hun er chefkonsulent i Finansministeriet og er derudover en af de to koordinerende konsulenter i Samarbejdssekretariatet, som har ansvar for at fortolke og rådgive statens arbejdspladser omkring samarbejdsaftalen. Hun er uddannet cand.scient.soc, har en diplomuddannelse i ledelse og har før sin ansættelse i Finansministeriet arbejdet mange år inden for universitetssektoren som både leder og medarbejder. Hun har et særligt kendskab til processer, der går på tværs af organisation og faglighed, herunder samarbejdet mellem vip- og tap-gruppen på universiteterne. 

Pris: 1.800 kr. ekskl. moms.