Regler for kursusdeltagelse/deltagelse i anden kompetenceudvikling

Hvem er omfattet?

Alle medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet.

Kursusdeltagelse

Alle medarbejdere og ledere og universitetet som helhed har en gensidig forpligtigelse til at sikre, at alle ansatte har den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, som gør det muligt at realisere universitetets strategi og handlingsplan i den daglige opgaveløsning. 

Der er således en gensidig forpligtigelse til løbende kompetenceudvikling. Flere overenskomster/organisationsaftaler og generelle aftaler omtaler forpligtelsen til at drøfte og tilrettelægge konkret videreuddannelse for medarbejderne. 

Videreuddannelse kan bl.a. ske ved deltagelse i kurser af både faglig og personlighedsudviklende art. 

Tid til kursus, som skal gennemføres efter anmodning/pålæg fra universitetet, og rejsetid i forbindelse dermed er altid arbejdstid og indgår i arbejdstidsopgørelsen. 

Al kursusdeltagelse og deltagelse i andre kompetenceudviklingsaktiviteter aftales med nærmeste leder inden for den ramme og bemyndigelse, som gælder for hovedområdet/vicedirektørområdet. 

Aftalen bør omfatte, hvor meget arbejdstid der anvendes til kurset, inklusiv forberedelse og eventuel rejsetid samt dækning af udgifter til kursus, kursusmateriale og transport.

Tid til kursusdeltagelse er arbejdstid. Der kan indgås aftale om kompetenceudvikling (dækning af uddannelsesudgifter), hvor en del af eller hele det nødvendige tidsforbrug ligger i fritiden.   

Universitetet har ingen generelle måltal for omfanget af kompetenceudviklingstimer pr. medarbejder årligt eller et fast videreuddannelsesbeløb pr. medarbejder.  Behovet vurderes og aftales individuelt medarbejder og leder imellem. Det kan ske både løbende og i medarbejderudviklingssamtalen.

Retningslinjerne er gældende fra 18. april 2013.