Hybridledelse

Hybridledelse er et kontinuum mellem traditionel tilstedeværelse og distance­ledelse. For at lykkes med god hybridledelse skal du være opmærksom på fordele, faldgruber, dine egne bias og præferencer samt faren for asymmetri.


Introduktion til hybridledelse

Katrine Bastian giver i videoen her en introduktion til at lede hybride enheder. Hun addresserer dilemmaer som effektivitet, work-life balance, grænse­løshed i arbejdet, opmærksomheds­bias som leder, følelsen af eksklusion og psykologisk tryghed.

For at se videoen, skal du logge på med AUID@uni.au.dk

Stil dig selv disse spørgsmål:

  • Hvordan faciliterer jeg det hybride samarbejde som leder, når jeg ikke kan være der hele tiden?
  • Hvordan arbejder jeg bevidst med at sætte eksperimenter i gang og få bevidst feedback?
  • Hvordan bliver jeg bevidst om mine bias og præferencer?
  • Hvordan sikrer jeg anerkendelse og feedback til mine medarbejdere?
  • Hvordan opbygger jeg psykologisk sikkerhed i en hybrid gruppe?

Artikler og gode råd

Design af det hybride kontor

Artiklen "Designing the Hybrid Office" belyser nogle af de aspekter, man skal overveje i indretning af den fysiske arbejdsplads, når man arbejder hybridt. Fokus er at skabe rammer, der understøtter det gode kollegaskab. Ligeledes sætter artiklen begrebet om Human Moment i spil og tydeliggør, at når vi møder ind på det fysiske kontor, er det ikke for at gå i møder, men mere for at mødes som mennesker.

”Designing the Hybrid Office” (Havard Business Review af Fayard, Anne Laure; Weeks, John; Khan, Mahwesh (2021)

Digital kommunikation og gode online møder

At holde og lede møder online er en disciplin for sig, som nogle ledere på AU allerede har gode erfaringer med, mens andre prøver kræfter med disciplinen for første gang. Herunder følger generelle råd til god mødeledelse online. Vær opmærksom på:

At lede på distancen kalder på hyppigere, men kortere møder end normalt
Dette er en forudsætning for at fastholde motivation - sætte retning, skabe mening og koordinere tilstrækkeligt. Onlinemøder bør være kortere end de almindelige fysiske møder, idet skærmmøder er energikrævende.

Der vil være behov for både faglige møder og møder af mere social karakter
Når man ikke længere mødes på gangen eller ved kaffemaskinen, er der behov for at ”mødes uformelt” på anden vis i tillæg til de mere formelle faglige opgaveorienterede møder. Det kan være online kaffemøder, og skal ikke nødvendigvis initieres af dig som leder. Måske skal du opfordre til dette og få en medarbejder til at indkalde til et uformelt kaffemøde. Du kan ligeledes opfordre medarbejderne til at ringe sammen, Skype eller andet. Prøv jer frem og drøft effekten med dine medarbejdere.

Online møder kræver tydelig struktur og kodeks
Det er vigtigt, at der på forhånd er udsendt en dagsorden, så alle kender formålet og derfor kan spille nyttigt ind i denne. Hvis det er en dagsorden med flere punkter, må denne gerne indeholde formål, forberedelse og form til hvert punkt. Det kan desuden være nyttigt at aftale et online-kodeks: hvordan er man en god mødedeltager? Hvilke regler er der, hvis man vil sige noget? Skal man deltage med kameraet tændt eller er det OK at deltage kun med lyd? Skal mikrofoner være slukket, når man ikke har ordet osv.

Hav styr på teknikken
Sørg for at du, men også mødedeltagerne, har styr på teknikken, inden mødet starter. Hvis du har brug for hjælp hertil, kan du kontakte AU IT Support.

Bed alle installere de nødvendige programmer, logge på samt tjekke forbindelse inden mødestart. Det kan være en god idé at alle logger på 2-5 min. før mødet starter og at der i øvrigt er punktlighed.

Hvis det er nyt for jer at mødes online, skal du dog samtidig gøre klart for alle, at I er i gang med at øve jer på noget nyt, og det derfor er OK, at der opstår udfordringer undervejs.

Skru ekstra op for non-verbal kommunikation
Den nonverbale kommunikation skal være tydeligere og stærkere på onlinemøder. Man kan ikke på samme måde som på fysiske møder aflæse mimik, tonefald eller kropsprog. Det er derfor god ”mødedeltagelse/”medledelse”, at man som mødedeltager tydeligt tilkendegiver, om man ”er med”, ”er enig” eller gerne vil have ordet.

Skab gode aktive møder ved at involvere deltagerne
På online møder skal indlæg være korte og præcise. Man taber lettere ”lytte-lysten” end på fysiske møder. Vær opmærksom på dette og hold dine oplæg korte og med tydelige budskaber. Involvér gerne deltagerne fx ved at opfordre til kommentarer, lave gruppedrøftelser fx i breakoutsession-funktioner, eller lade medarbejdere være mødeledere eller ”punkt-ejere.” Involvér evt. medarbejderne i at være medudviklere af elementer, der kan skabe aktive møder.

Evaluér
Det er altid en god idé at evaluere møder, online eller fysiske. Og særligt, hvis det er nyt for jer at holde online møder. Eksperimenter med forskellige metoder og ideer. Giver møderne det udbytte, vi håbede på eller bør vi justere på noget?

Yderligere inspiration til online aktiviteter kan findes hos AU Educate