Individuelt tilrettelagt kompetenceudvikling

NEO-PI-R Personlighedsprofil med personlig tilbagemelding

NEO-PI-R er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

Testen opgør personlighed på fem dimensioner – emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

NEO-PI-R er for dig, der gerne vil blive klogere på dine personlighedsmæssige styrker og svagheder i forhold til ledelsesopgaven, og som måske ønsker at udvikle dit personlige lederskab. NEO-PI-R er også velegnet i forbindelse med individuelt tilrettelagte kompetenceforløb eller karrieresparring/vejledning.

Test + 1,5 times personlig tilbagemelding/udviklingssamtale = 3000 kr.

Stressindikatortest med personlig tilbagemelding

Stressindikator er et rigtig godt værktøj i arbejdet med forebyggelse af stress i forbindelse med leder- og medarbejderudvikling.

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stress-påvirkeligheden. Testen tager ca. 30 min at udfylde og afdækker personlige livsstilsvaner, holdninger, coping-strategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stress-relaterede sundhedsproblemer.

Stressindikator er for dig, som gerne vil vide mere om egne risici og ressourcer i forhold til stress eller som gerne vil blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på hos dine medarbejdere.

Testen følges op af en personlig samtale, hvor din testrapport gennemgås og udviklingsmuligheder og potentialer drøftes.

Læs mere om Stressindikator på www.stressindikator.dk

Stressindikatortest + 1,5 times personlig tilbagemelding ved erhvervspsykolog = 2500 kr.

Skræddersyet coaching-forløb

Coaching af ledere og ledergrupper henvender sig til alle ledere på AU, der ønsker at blive klogere på egne ledelsesmæssige problemstillinger og skabe nye handlemuligheder i rollen som leder.

Der er mulighed for at få skræddersyet et forløb. Der kan bookes både enkelte sessioner og længerevarende forløb.