Ledelsesudviklingsforløb for institutledere

I fire moduler arbejder du med instituttets og egne ledelsesudfordringer med henblik på at styrke din selvindsigt og handlekompetence i forhold til at lede et institut. 


Målgruppe

Forløbet er målrettet institutledere.

Hvad får du?

Styrket selvindsigt og handlekompetence i lederrollen, så du lykkes bedst muligt med at sætte retning, skabe gode samarbejdsrelationer og udvikle et stimulerende arbejdsmiljø.

  • Styrket forståelse af rollen og opgaven som institutleder i en universitetskontekst
  • Indsigt i at gå fra overordnet strategi til konkrete indsatser
  • Refleksion over eget lederskab – herunder fokus på relationelle kompetencer og personaleledelse
  • Muligheden for at dykke ned i relevante ledelsestemaer, såsom kulturen på instituttet, effektivitet og trivsel i eget ledelsesteam og arbejdet med at forebygge/håndtere konflikter
  • Indsigt i dit personlige lederskab og kendskab til, hvad der motiverer universitetsmedarbejdere
  • Værktøjer til at håndtere svære samtaler og situationer
  • Et netværk med andre institutledere på tværs af AU

Forløbets form

Forløbet omfatter 4 moduler á 1- 1½ dages varighed, to lederudviklingssamtaler med egen leder samt deltagelse i netværksgrupper mellem modulerne.

  • Forløbet er praksisnært og konkret
  • Formen veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion og drøftelser

De gennemgående undervisere er ledelsesudviklingskonsulenter fra AU HR. Herudover vil der undervejs være gæsteundervisere.