Udviklingsforløb for forskningsledere på AU

Som led i AU’s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR et lederudviklingsforløb, rettet mod forskningsledere på AU. Forløbet sætter deltagerne i stand til at reflektere over og bedrive god og inspirerende ledelse i praksis.

Forløbet tager afsæt i aktuelle teorier om ledelse, som sættes i relation til de særlige vilkår, som kendetegner forskningsledelse på AU. 

Formål

Formålet med forløbet er at styrke ledernes selvindsigt og praktiske kompetencer i lederrollen. Forløbet skal bidrage til forståelse af og handlemuligheder i samspillet mellem den enkeltes personlige egenskaber og de institutionelle vilkår i den særlige ramme, der kendetegner ledelse på AU.

Forløbet understøtter:

 • Det daglige ledelsesarbejde
 • En øget bevidsthed om og refleksion over din rolle som forskningsleder.
 • Kvalitet, effektivitet og trivsel i enhederne
 • En sammenhængende ledelsesstreng
 • Tværgående netværksopbygning
 • Opbygningen af et fælles grundlag for god forskningsledelse på AU. 

Baggrund

Baggrunden for forløbet er:

 • Lederen skal på en gang være fagligt kompetent og leder – og skal ofte mestre og prioritere begge opgaver. I praksis kan skiftet fra medarbejder til leder, der også skal lykkes gennem andres indsats, ofte opleves som en vanskelig overgang.
 • Som leder er det vigtigt at kunne motivere og få det bedste frem i højt kompetente og selvledende medarbejdere – uanset om der er tale om andre forskere eller administrative medarbejdere. Man skal kunne sætte mål og sikre fokus og produktivitet; man skal sikre koordinering og synergi i enhederne; og man skal kunne håndtere vanskelige temaer som konkurrence, prioritering og fordeling af begrænsede ressourcer.
 • På et universitet beror lederens succes i høj grad på egen evne til at lede ved hjælp af personlige og samarbejdsmæssige kompetencer. Derudover er rollen mange steder i forandring, hvilket stiller store krav til både lederens personlige fleksibilitet og evnen til at engagere andre i forandringer. 

Målgruppe

Forløbet retter sig mod forskningsledere (Du har ikke nødvendigvis et formelt personaleansvar, men har ansvar for en mindre eller større forskergruppe, et center eller lignende.)

Form og indhold

Forløbet integrerer en række aktiviteter for at sikre optimal læring og forankring af det lærte i deltagernes dagligdag.

Forløbet omfatter:

 • Indledende individuel lederudviklingssamtale med konsulent (1½ time)
 • Individuelle lederudviklingssamtaler med nærmeste leder (2 x 1-1½ time)
 • NEO-PI-3 personprofil inkl. individuel feedbacksamtale (30-45 minutters testudfyldelse + 1½ times samtale med konsulent)
 • 4 kursusmoduler á 2 dage (første og sidste modul afvikles som internat)
 • Løbende arbejde med konkret ledelsesprojekt i egen enhed (variabel)
 • Læringsgrupper: Refleksion og støtte til arbejdet med ledelsesprojekt i egen afdeling (min 3 x 3 timer)
 • Litteratur.

Der tages afsæt i teorier om ledelse og personligt lederskab, som kobles til hverdagens ledelsesopgaver for at sikre en direkte praktisk anvendelse af det lærte.

Undervejs kombineres en række forskellige læringsmetoder, herunder oplæg, læsning af ledelseslitteratur, arbejde i læringsgrupper, øvelser og casearbejde.

Overskrifterne for de fire kursusmoduler er:

 • Lederens rammer, roller og opgaver
  Universiteter under forandring, Perspektiver på ledelse, Mit ledelsesopdrag, Lederens egen transition
 • Ledelse i en kompleks organisation
  Strategisk ledelse og organisering i forskningsmiljøer, Porteføljeledelse, Forandringsledelse, Stresshåndtering – lederens rolle og opgaver
 • Lederens personlighed og kommunikation
  Lederens dialogiske værktøjskasse, Feedback, Det personlige lederskab
 • Ledelse og motivation af vidensarbejdere
  Ledelse af teams, Mødeledelse, Motivation af vidensarbejdere, Konflikters udvikling, dynamik og handlemuligheder

Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis ved minimum 75% deltagelse på forløbets moduler.

Dét siger tidligere deltagere om forløbet

"Forskningslederkurset indeholder blandt andet en række metoder og værktøjer til at facilitere dialoger, og høre forskellige synspunkter om et emne. Jeg havde stor glæde af at benytte metoderne i en interdisciplinær workshop om 'Mutational processes and signatures in cancer'. Kursets metoder betød, at vi på en konstruktiv og alternativ facon kunne drage fordel af forskelligheder i deltagernes faglighed, viden om emnet, nationalitet og alder."

Asger Hobolth, Center for Bioinformatik

"Kurset er øjenåbnende ikke mindst takket være den tværfaglige måde, det er tænkt på, når humanister eksempelvis danner gruppe med forskere fra naturvidenskab. Jeg fik systematiseret og ”instrumentaliseret” egne erfaringer, og kunne bruge mange workshops og øvelser direkte i mit personlige ledelsesprojekt."

Steen Bille Jørgensen, Institut for Æstetik og Kommunikation

"På forskningslederkurset har jeg videreudviklet egne lederegenskaber og fået tilført værdifulde kompetencer inden for kommunikation og implementering af nye strategier, som er direkte anvendelige i hverdagen. Kombinationen af undervisernes professionalisme og høje faglige kompetencer inden for ledelse, samtidig med deres evne til personligt at udfordre den enkelte deltager, er særdeles givtigt. Kurset er enkelt at tilpasse en travl hverdag og har samtidig givet et nyt og interessant netværk."

Rikke Nørregaard, Institut for Klinisk Medicin