Distanceledelse

Stadig flere ledere oplever at skulle lede medarbejdere, der befinder sig på en anden lokation. På denne workshop sættes der fokus på temaer som ledelsessamtalen, vidensdeling på distancen, relationel koordinering mf.

Formål
Formålet med workshoppen er, at give dig en bedre forståelse for og værktøjer til, at lede, motivere og skabe resultater til trods for den fysiske afstand imellem dig og dine medarbejdere. Du vil blive i stand til at skabe rammerne for, at du og dine medarbejdere får skabt en teamkultur på tværs af lokaliteter.

Målgruppe
Workshoppen er relevant for alle AU-ledere, der har medarbejdere på distancen.

Udbytte
Du vil blive præsenteret for, hvad god distanceledelse er og de udfordringer, der kan opstå i ledelse på distancen. Derudover vil du få konkrete værktøjer til, hvordan du skaber nærvær, tillid og fælles forståelse på tværs af lokationer.  

Underviseren og undervisningsformen
Henrik Helweg kan med sin teoretiske viden og praksisnære tilgang, koble nye idéer og metoder til konkrete ledelsesmæssige udfordringer. På workshoppen veksles mellem teori, praktiske øvelser og personlig refleksion. 

Ca. én måned efter workshoppen afholdes et frivilligt opfølgningsmøde, hvor der vil være mulighed for at dele erfaringer, succeser og udfordringer.


432049 / i40