For ledere

AU's MUS-koncept og tilhørende dokumenter er godkendt af Universitetsledelsen og HSU.

Samtaleguides

Jeg skal holde MUS med mine medarbejdere (udfyldes inden samtalen)

Jeg skal holde GRUS med mine medarbejdere (udfyldes inden samtalen)

Jeg skal til MUS med min leder (udfyldes inden samtalen)

Tjekliste og aftaleskema (udfyldes efter samtalen)

Inspiration til at arbejde med forebyggelse af stress

It-understøttelse

AU's medarbejderudviklingssamtaler understøttes af AU's personaleadministrative system AUHRA.

It-understøttelsen af MUS-processen er frivillig og et tilbud til lederen i forbindelse med de årlige MUS. Det er derfor muligt både at anvende 'papir-version' og den it-understøttede version til MUS.

Fordelene ved anvendelse af AUHRA er ensartethed i dokumentation af samtalerne, herunder aftalerne, opfølgning på aftaler i form af påmindelser samt nemt og hurtigt overblik. Det er desuden muligt at forberede sig via AUHRA. Det er kun medarbejder og leder, der har adgang til de indtastede aftaler.

Vi anbefaler altid at bruge Chrome browseren. Andre viser ikke MUS skemaet korrekt

Brug for hjælp til MUS og kompetenceudvikling?

Som leder på AU har du mulighed for at få sparring og hjælp til at afvikle dine MUS. HR tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med introduktion til konceptet, opstart af samtalerne og træning af samtaleledelse og teknikker. For enkeltstående spørgsmål og kortere individuel sparring skal du kontakte din HR partner.

Læs mere om vores øvrige tilbud om hjælp og sparring her:

Om MUS på AU

Formål med MUS

Formålet med MUS er forventningsafstemning og tydelighed i mål, opgaver, trivsel, samarbejde, og faglig og personlig udvikling.

MUS er samtalen, der kan koble den enkeltes faglige og personlige kompetenceudvikling med arbejdspladsens udvikling.

Hvem skal afholde MUS

Det er enhedsstrukturen på AU, der afgør, hvilke ledere der afholder MUS. Betegnelsen "enhed" anvendes i denne sammenhæng om den lokale gruppe, hvor lederen indkalder til MUS - uanset om det er en forskergruppe, administrativ enhed, værksted, laboratorium eller anden arbejdsmæssig enhed, der har en fælles opgave.

Det enkelte institut eller administrative område står selv for at definere, hvilke ledere der afholder MUS med hvilke medarbejdere - og for at melde dette ind til AU HR.

Årlig evaluering og indflydelse

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) evaluerer årligt MUS-konceptet og modtager gerne forslag fra medarbejdere.

For at få indflydelse skal du kontakte din tillidsmandsrepræsentant (TR) eller et medlem af det lokale samarbejdsudvalg.

 

 

KONTAKT

Har du spørgsmål til MUS, kan du kontakte

Årshjul for MUS