For tillidsrepræsentanter (TR) og medlemmer af samarbejdsudvalg (SU)

Samarbejdsudvalgene på Aarhus Universitet spiller en central rolle i både udvikling og godkendelsen af det fælles MUS-koncept.

 

 

Hvad kan TR og SU gøre i forhold til MUS?

 

 

 

I vejledning til MUS-konceptet opfordres til, at de lokale samarbejdsudvalg sætter MUS på dagsordenen i god tid inden de årlige samtaler, som typisk afholdes i løbet af efterårssemestret. Dette både for at drøfte MUS som et kompetenceudviklingstiltag og for at sikre, at der er tilstrækkelig klarhed over, hvem der er MUS-ansvarlig for hvilke grupper af medarbejdere det pågældende år.

Det påhviler også samarbejdsudvalgene at foretage årlig evaluering af brugen af MUS, som en del af årshjulet for MUS. AU HR varetager den overordnede proces for evaluering af MUS på AU.

Tillidsrepræsentanter (TR) kan hjælpe med at forberede medarbejdere på, hvordan de kan bruge deres MUS konstruktivt. De kan også modtage eller selv komme med forslag til ændringer i koncept og praksis, som bringes videre til lokale samarbejdsudvalg.

AU's MUS-koncept er godkendt af HSU den 11. juni 2013 og revideres årligt på basis af bl.a. den evaluering, som laves gennem samarbejdsudvalgene.

 

 

IT-understøttelse

AU's medarbejderudviklingssamtaler it-understøttes af AU's personaleadministrative system AUHRA. It-understøttelsen af MUS-processen er frivillig og et tilbud til lederen i forbindelse med de årlige MUS. Det er derfor muligt både at anvende 'papir-version' og den it-understøttede version til MUS.

Fordelene ved anvendelse af AUHRA er ensartethed i dokumentation af samtalerne, herunder aftalerne, opfølgning på aftaler i form af påmindelser samt nemt og hurtigt overblik. Det er desuden muligt at forbedre sig via AUHRA.

Vi anbefaler altid at bruge Chrome browseren. Andre viser ikke MUS skemaet korrekt

 

KONTAKT

Har du spørgsmål til MUS, kan du kontakte

Årshjul for MUS