Impact map som strategisk værktøj

Sådan bruger du Impact map Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø

Impact map kan hjælpe dig med at nedbryde de overordnede strategiske målsætninger for Aarhus Universitet til målsætninger for din enhed og dine medarbejdere


Se videoen for en konkret og trinvis gennemgang af værktøjet

Værktøjet er udviklet af professor Robet Brinkerhoff og er relevant som forberedelse og ”opvarmning” til strategiske MUS-samtaler i din enhed.

Det er en relativt simpel og operativ model til at sætte rammer og retning for afdelingen. Værktøjet kan være med til at bygge bro imellem enhedens strategiske målsætninger og de kompetencer, det kræver at nå dem. 

Impact map gør os med andre ord i stand til at fokusere på udviklingen af de kompetencer, der er mest kritiske for enheden (og medarbejderne) for at opnå de strategiske målsætninger.