Evaluering

I Styrk Talentet! anbefaler vi en 1-årig ramme som udgangspunkt for jeres aftale.

Efter ca. 1 år fremsender vi et evalueringsskema til jer med henblik på for hvert enkelt hold at få et billede af holdets samlede udbytte.

Jeres egen evaluering

At I derudover selv evaluerer både løbende, undervejs på mentormøderne, og når I holder jeres sidste møde, vil være styrkende for jeres udbytte af forløbet.

Ved afslutningen af hvert møde, kan det være en god idé at bruge nogle minutter til kort at evaluere mødet – se s. 54 og 55 i den røde mentorhåndbog - link nedenfor.

Hvis I vil evaluere undervejs, kan I f.eks. bruge evalueringsspørgsmålene fra den røde mentorhåndbog s. 62-63.

Vil I evaluere ved afslutningen af jeres mentorforlø, kunne I gøre brug af spørgsmålene på s. 105 og 107.

Link til mentorhåndbogen.