Ledelsesudviklingsforløb for institutledere

I forløbet arbejder du med instituttets og egne ledelsesudfordringer med henblik på at styrke din selvindsigt og handlekompetence i forhold til at lede et institut. 


Målgruppe

Forløbet er målrettet institutledere.

Formål

Formålet med forløbet er at styrke deltagerne i at tage lederskab i deres rolle – strategisk, ledelsesfagligt og personligt. Det skal gøre deltagerne bedre i stand til at skabe resultater i deres komplekse ledelsesopgave ved at styrke deres ledelsesadfærd og kompetencer.

Den overordnede strategiske ramme for uddannelsen er AUs strategi 2025.

Hvad får du?

  • Styrket indsigt i og forståelse for egne strategiske udfordringer
  • Styrket evne til at sætte retning og skabe resultater samme med andre
  • Øget selvindsigt og handlekompetence i lederrollen
  • Netværk med andre institutledere

Forløbet - indhold og form

Forløbet omfatter 4 moduler á 1- 1½ dages varighed, to lederudviklingssamtaler med egen leder samt deltagelse i netværksgrupper mellem modulerne.

De overordnede temaer for de enkelte moduler er skitseret i ovenstående oversigt.

Der bliver anvendt en række læringsgreb for at understøtte forankring af læring i deltagernes praksis:

  • Deltagerne arbejder undervejs med at omsætte indsigter og refleksioner i deres eget personlige ledelsesgrundlag.
  • Deltagerne arbejder undervejs med at identificere og kvalificere en strategisk case fra egen ledelsespraksis.
  • Deltagerne arbejder i forløbet med at præcisere, kvalificere og blive klogere på udvalgte udviklingspunkter for at styrke deres ledelsesadfærd.
  • Deltagerne indgår i mindre netværksgrupper med 4-5 deltagere. Grupperne bliver anvendt til at etablere et fortroligt sparringsrum for deltagerne og understøtte arbejdet i egen praksis.
  • Deltagerne bliver inviteret til at bidrage med egne erfaringer, cases og dilemmaer undervejs i forløbet.

Undervisere

De gennemgående undervisere er ledelsesudviklingskonsulenter fra AU HR. Herudover vil der undervejs være gæsteundervisere.