Grundkursus for ledergrupper om MUS

MUS-grundkursus er for ledergruppen, der skal holde MUS på AU og ønsker en gennemgang af AU's MUS-koncept samt sætte MUS ind i en strategisk kontekst.

Indhold og form

Varighed: 3 timer

  • Rammer og koncept
  • Den gode samtale – rollen som samtaleleder
  • Feedback som udviklingsværktøj
  • At arbejde strategisk med kompetenceudvikling
  • Systemunderstøttelsen af MUS-konceptet

Udbytte

Efter kurset vil du have en større indsigt i:

  • Hvordan du kan afholde gode MUS på basis af AU's MUS koncept
  • Hvordan du kan lykkes godt med at give (og modtage) god udviklings-feedback
  • Hvilke værktøjer og redskaber du som samtaleleder skal mestre for at få optimalt udbytte af dine MUS
  • Hvordan du håndterer forudsigelige og uforudsigelige elementer i udviklingssamtaler, herunder uenighed, overraskelser og svære temaer