Engelsk Brush-up Niveau 1

Har du behov for et brush-up af dit engelske sprog for at opnå større sikkerhed og gennemslagskraft, når du skal kommunikere på engelsk på jobbet, så har du chancen for at komme med på Aarhus Universitets engelsk brush-up kursus.


Niveau 1

Kurset er for dig, som ikke taler så meget engelsk og derfor er på lidt-øvet niveau. Du har brug for at kunne tale engelsk i dagligdagen og vil gerne opnå større selvtillid i at kommunikere på engelsk. Du mangler ofte ord, når du skal tale engelsk i forskellige situationer.

Kursusmål

Du vil efter kurset være i stand til at:

 • tale om dig selv, dit job og din afdeling på engelsk med anvendelse af relevant AU-terminologi
 • diskutere dagligdags emner på engelsk og også deltage i small talk
 • bruge gængse høflighedsfraser på engelsk og er opmærksom på kulturforskelle i brug af høflighed og omgangstone
 • bruge engelsk hensigtsmæssigt i forskellige situationer fra hverdagen
 • skrive korte e-mails på engelsk
 • finde den korrekte udtale af et ord og ved hvordan du kan træne forskellige grammatiske emner online

Kursusindhold

På kurset vil deltageren blive trænet i:

 • Håndtere mundtlig og skriftlig kontakt med engelsk-talende studerende og kolleger ved at simulere situationer, hvor der indgår telefonsamtaler, instruktioner, rådgivning og e-mailkorrespondance.
 • Anvende relevant universitets-terminologi og kunne forklare, hvad de forskellige uddannelsesudtryk betyder samt præsentere sin jobfunktion og sin arbejdsplads. Her arbejdes der med materialer, som deltagerne medbringer fra egne arbejdsområder.
 • Diskutere aktuelle og job-relaterede emner på engelsk.
 • Holde præsentationer om et relevant emne på engelsk. 
 • Forstå kulturelle forskelle når der kommunikeres på engelsk med forskellige nationaliteter. 
 • Indgå i small-talk dialoger og anvende gængse høflighedsfraser i forskellige situationer.
 • Brush-up grammatik i den grad det er nødvendigt for at forbedre kursistens sproglige niveau 
 • Desuden vil der være en vejledning i at bruge sproghjælpemidler, især på internettet. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk

Undervisningsform og varighed

Undervisningsform

 • Inden kursusstart vil du gennemgå en screening af dit engelskniveau i form af en skriftlig online niveautest, som kan følges af en behovsanalyse pr. telefon. Dvs. at det sproglige niveau vil være afdækket ved kursusstart.

 • Ved afslutning af kurset vejledes du om dit sproglige niveau.

 • Undervisningen varierer mellem præsentation og diskussion af emner på klassen og arbejde i små grupper eller parvis for at give dig bedre mulighed for at træne din mundtlige sprogfærdighed. Dette følges op af sproglig feedback fra underviser.

 • Deltagerne opmuntres til at give små præsentationer i grupperne af emner, der har deres interesse, for at give dem større selvtillid i at bruge sproget.

 • Undervisningen er varieret med fokus på at få udryddet de mest meningsforstyrrende fejltagelser både i grammatik og udtale. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Varighed 

 • 8x3 lektioner