Engelsk Brush-up Niveau 2

Har du behov for et brush-up af dit engelske sprog for at opnå større sikkerhed og gennemslagskraft, når du skal kommunikere på engelsk på jobbet, så har du chancen for at komme med på Aarhus Universitets engelsk brush-up kursus.


Niveau 2

Kurset er for dig, der er en rimeligt øvet bruger af engelsk, dvs. du bruger engelsk i dagligdagen eller har erfaring med at tale engelsk. Du vil gerne have et mere korrekt, flydende sprog og et bedre kendskab til det fagsprog, der er relevant for dit job.

Kursusmål

Du vil efter kurset være i stand til at:

 • præsentere din jobfunktion og afdeling med anvendelse af relevant AU-terminologi
 • diskutere aktuelle og job-relaterede emner på engelsk
 • give mere detaljerede vejledninger på engelsk, fx om løn- og skatteforhold i DK
 • diskutere dagligdags emner på engelsk og deltage i small talk
 • bruge gængse høflighedsfraser på engelsk og er opmærksom på kulturforskelle i brug af høflighed og omgangstone
 • skrive e-mails og andre typer af skriftlig kommunikation på engelsk
 • bruge hjælpemidler på internettet til udtale, sprogtræning og fagsprog

Kursusindhold

 • Håndtere mundtlig og skriftlig kontakt med engelsk-talende studerende og kolleger ved at simulere situationer, hvor der indgår telefonsamtaler, instruktioner, rådgivning og e-mailkorrespondance.
 • Anvende relevant universitets-terminologi og kunne forklare, hvad de forskellige uddannelsesudtryk betyder samt præsentere sin jobfunktion og sin arbejdsplads. Her arbejdes der med materialer, som deltagerne medbringer fra egne arbejdsområder.
 • Diskutere aktuelle og job-relaterede emner på engelsk.
 • Holde præsentationer om et relevant emne på engelsk. 
 • Forstå kulturelle forskelle når der kommunikeres på engelsk med forskellige nationaliteter. 
 • Indgå i small-talk dialoger og anvende gængse høflighedsfraser i forskellige situationer.
 • Brush-up grammatik i den grad det er nødvendigt for at forbedre kursistens sproglige niveau 
 • Desuden vil der være en vejledning i at bruge sproghjælpemidler, især på internettet. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk

Undervisningsform og varighed

Undervisningsform

 • Inden kursusstart vil du gennemgå en screening af dit engelskniveau i form af en skriftlig online niveautest, som kan følges af en behovsanalyse pr. telefon. Dvs. at det sproglige niveau vil være afdækket ved kursusstart.

 • Ved afslutning af kurset vejledes du om dit sproglige niveau.

 • Undervisningen varierer mellem præsentation og diskussion af emner på klassen og arbejde i små grupper eller parvis for at give dig bedre mulighed for at træne din mundtlige sprogfærdighed. Dette følges op af sproglig feedback fra underviser.

 • Deltagerne opmuntres til at give små præsentationer i grupperne af emner, der har deres interesse, for at give dem større selvtillid i at bruge sproget.

 • Undervisningen er varieret med fokus på at få udryddet de mest meningsforstyrrende fejltagelser både i grammatik og udtale. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Varighed 

 • 8x3 lektioner