Ansøgningsprocedure

Forskerbeskatning søges igennem AU HR Løn. Ansøgning om skattefritagelse varetages lokalt på det enkelte fakultet eller den enkelte enhed.

Nyansættelser

Anmodning om forskerbeskatning med fulde cpr. nummer vedlagt ansættelsesbevis fremsendes til din lokale HR-afdeling, som videreformidler til AU HR Løn.

Ved korte ansættelser under 3 måneder, skal skatte-cpr. formular vedlægges sammen med kopi af pas og eventuel vielsesattest.

AU HR Løn ekspederer ansøgningen mv. til SKAT. SKAT skal have det fulde cpr. nummer oplyst for at kunne behandle sagen. SKAT fremsender efter endt sagsbehandling afgørelsen til AU.

Selvom SKAT ikke har færdigbehandlet sagen om forskerbeskatning, kan der ske lønudbetaling med et skattetræk på 27% (og med fradrag af AM-bidrag). Såfremt forskeren, når SKAT har færdigbehandlet sagen og truffet afgørelse, ikke kan blive omfattet af forskerskatteordningen, vil for lidt indeholdt skat blive modregnet i førstkommende lønudbetaling.

Forlængelser vedr. medarbejdere, der hidtil har været omfattet af forskerbeskatning

Ved forlængelse af en ansættelse, hvor der ikke udstedes et nyt ansættelsesbevis, er det ikke nødvendigt igen at udfylde ansøgningsskemaet om forskerbeskatning. I stedet sendes besked om forlængelsen vedlagt tillæg til ansættelsesbevis til AU HR Løn, der videresender sagen til SKAT.

Ved forlængelse af en ansættelse, hvor der sker udstedelse af et nyt ansættelsesbevis, skal blanket til anmodning om forskerbeskatning udfyldes igen. Blanketten vedlagt det nye ansættelsesbevis sendes til AU HR Løn, der videresender sagen til SKAT.