Revisionsmæssig assistance

For en konkret vurdering af, om du opfylder de skattemæssige betingelser for at anvende forskerskatteordningen og eventuelle fordele herved, har Aarhus Universitet indgået en aftale med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) om skattemæssig assistance i forbindelse med ansættelser.

Før du kontakter PwC bedes du udfylde blanketten der ligger i højre margin på denne side.

Du kan finde standard skatteberegninger på forskellige stillingskategorier her.

Hvis udgiften skal afholdes af instituttet

Hvis du ønsker, at udgiften til rådgivningen skal dækkes af instituttet, skal der indhentes forudgående skriftlig godkendelse herfor af nærmeste leder. Ifølge aftalen mellem Aarhus Universitet og PwC skal udgiften afholdes af den konkrete enhed. Når du har modtaget skriftlig godkendelse, kan du kontakte PwC.

Hvis du selv skal afholde udgiften

Uden godkendelse fra nærmeste leder kan du også kontakte PwC. I sådanne tilfælde betaler du selv for rådgivningen.

Kontakt hos PwC

Følgende personer kan kontaktes hos PwC:

  • Jane Rahn Stampe, e-mail: autax@pwc.dk, tlf.: 8932 0079
  • Ahmad Shaban, e-mail: autax@pwc.dk, tlf. 8932 0037 
  • Partner Richardt Tabori Kraft, e-mail: autax@pwc.dk,  tlf.: 8932 5597 

Aftalen mellem Aarhus Universitet og PwC kan læses her:

http://ias.au.dk/fileadmin/internationalstaff.au.dk/IAS_Guides_formularer_vejledninger/Ppt-2017.10.12_-_Agreement_between_AU_and_PwC_-_UK.pdf

Nyttige links