Lønaftaler TAP

På denne hjemmeside fremgår de forskellige TAP lønaftaler, der er indgået for de enkelte grupper af ansatte. Lønaftalen er knyttet op på en overenskomst og/eller en organisationsaftale.

Der er i 2017 indgået nye lønaftaler for en lang række personalegrupper. Lønaftalerne findes i højre kolonne.

Der er i 2017 IKKE indgået nye lønaftaler for følgende grupper:

  • Korrespondenter, dvs. lønaftalen fra 2012 er fortsat gældende
  • Serviceforbundet, dvs. lønaftalen fra 2012 er fortsat gældende
  • Tandplejere, dvs. lønaftalen fra 2008 er fortsat gældende
  • Lønaftalen for Fagfotografer fra 2012 er blevet opsagt til bortfald med udgangen af maj måned 2017.
  • Lønaftalen for AC TAP fra 2012 er blevet opsagt til bortfald med udgangen af december måned 2022. AU har derfor ikke en lønaftale gældende for AC TAP.

Lønforhandlinger finder ikke sted under medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Derimod kan forudsætningerne drøftes under medarbejderudviklingssamtalen.

Når der indgås en aftale om ændring af lønniveau, skal ledelsen begrunde sin beslutning over for medarbejderen og dennes organisation/TR. Tilsvarende gælder ved afslag på ændring af lønniveau.