Digitalt skema til lønforhandling 2020

Medarbejdere på AU kan give oplysninger til lønforhandlingen i et digitalt skema.
Skemaet ligger på en sikker (krypteret) hjemmesside, og du kan tilgå det via din lokale lønforhandlingsside.
Skemaet er tilgængeligt fra 3. februar 2020 på din lokale lønforhandlingsside.

Det digitale skema har en begrænsning på 2.000 tegn, hvilket svarer til knap en side.
Når du har udfyldt skemaet, skal du trykke på knappen ”Indsend formular”. Dine oplysninger fra skemaet bliver herefter samlet af HR i din enheds administrationscenter og kædet sammen med dine lønoplysninger fra lønsystemet. Derefter bliver oplysningerne sendt i en samlet oversigt til din tillidsrepræsentant, som forhandler for dig. Hvis du kan forhandle selv bliver oplysningerne sendt til din lønforhandlende leder.