Lønsatser og lønoversigt

Lønoversigt

Finansministeriet har udarbejdet lønoversigt med de mest brugte overenskomstgrupper:

Lønoversigt for 01.04.2018

Lønoversigt for 01.10.2018

Lønoversigt for 01.04.2019

Lønoversigt for 01.10.2019

Lønoversigt for 01.04.2020

Lønoversigt for 01.02.2021

Procentregulering

Finansministeriet og Centralorganisationerne Fællesudvalg samt en række overenskomstorganisationer har indgået aftale om lønregulering, og Personalestyrelsen har udarbejdet et cirkulære om Procentregulering.

Finansministeriet har offentliggjort reguleringsprocenten pr. 1. februar 2021.

Som en del af de offentlige overenskomster er det aftalt, at lønudviklingen i det offentlige følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det sikrer offentligt ansatte en markedssvarende lønudvikling, men ordningen gælder også, når udviklingen i de private lønninger bliver lavere end forudset, som det er tilfældet nu på grund af sundhedskrisen.

På statens område betyder det, at lønningerne pr. 1. februar 2021 bliver sat ned med 0,09 pct. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det ellers aftalt, at lønningerne i staten skulle stige med 0,68 pct. pr. 1. februar 2021, men de 0,68 pct. er ikke nok til at modvirke den negative effekt af lønudviklingen på det private område. Derfor ender vi med en negativ lønregulering.

Reguleringsprocenten pr. 1. februar 2021 er 10,2211.

Tidligere reguleringsprocenter i staten kan ses på https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/loen-pension-og-afskedigelse/reguleringsprocent-i-staten/

Der henvises til chef for Personalejura, Birgit Rohde Roesen, samt til de faglige organisationer.

Grundbeløbsberegner

I relation til procentreguleringen har Personalestyrelsen udarbejdet en Grundbeløbsberegner.

Ved spørgsmål til lønsatser eller antal timer ved f.eks. hvor mange timer der skal bruges ved en censoropgave, skal der rettes henvendelse til instiuttet og ved mere specifikke spørgsmål kan der rettes henvendelse til din hr-partner

Læs mere om censorer her