Lønsatser og lønoversigt

Lønoversigt

Finansministeriet har udarbejdet lønoversigt med de mest brugte overenskomstgrupper:

Lønoversigt for 01.04.2018

Lønoversigt for 01.10.2018

Lønoversigt for 01.04.2019

Lønoversigt for 01.10.2019

Lønoversigt for 01.04.2020

Procentregulering

Finansministeriet og Centralorganisationerne Fællesudvalg samt en række overenskomstorganisationer har indgået aftale om lønregulering, og Personalestyrelsen har udarbejdet et cirkulære om Procentregulering.

Grundbeløbsberegner

I relation til procentreguleringen har Personalestyrelsen udarbejdet en Grundbeløbsberegner.

Ved spørgsmål til lønsatser eller antal timer ved f.eks. hvor mange timer der skal bruges ved en censoropgave, skal der rettes henvendelse til instiuttet og ved mere specifikke spørgsmål kan der rettes henvendelse til din hr-partner

Læs mere om censorer her