Udbetaling af honorar

Ansættelse i henhold til overenskomst/organisationsaftale

Der skal aflønnes i henhold til relevant overenskomst/organisationsaftale:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Der udføres arbejde, som er overenskomstdækket.


Pejlemærker, fx:

 • Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse og tilsynsbeføjelse
 • Arbejdet sker efter arbejdsgiverens anvisninger
 • Arbejdet sker for arbejdsgiverens regning og risiko, og afholder samtlige udgifter
 • Arbejdsydelsen er fastlagt på forhånd for en længere periode
 • Arbejdstageren arbejder i øvrigt under samme vilkår som andre ansatte
 • Arbejdsgiver afholder samtlige udgifter i forbindelse med det udførte arbejde 

Ansættelse på individuel kontrakt

Ansættelse skal ske på individuel kontrakt:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Pågældende udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket.


Eksempler:

 • Ansættelse i stillinger efter AC-overenskomsten, men hvor man typisk ikke opfylder de uddannelsesmæssige forudsætninger.
 • Ansættelse til særlige arbejdsopgaver, der ikke er omfattet af de statslige overenskomster.
 • Medarbejdere, der ansættes med fast tjenestested og bopæl i udlandet, og hvor arbejdet udelukkende foregår i udlandet, er ikke omfattet af de statslige overenskomster.