Arbejdstid

Fleksibel arbejdstid (flekstid)

En fleksordning kan etableres, hvis der lokalt mellem lederen og medarbejderne, herunder tillidsrepræsentanterne, kan opnås enighed herom. En eventuel flekstidsordning skal drøftes i samarbejdsudvalget. Læs mere om retningslinjerne for flekstid og find fleksskema.

Arbejdstidsregler

Vejledning om arbejdstidsregler behandler de mest udbredte overenskomster på Aarhus Universitet. Find vejledningen om arbejdstidsregler.


297246 / i40