Oversigt over fagforeninger for akademiske medarbejdere (VIP og AC TAP)

 • DM: Dansk Magisterforening
 • DJØF: Danmarks Jurist- og ØkonomForbund
 • JA: Jordbrugsakademikerne
 • KS: Forbundet Kommunikation og sprog
 • FAS: Foreningen af Speciallæger
 • YL: Yngre Læger
 • IDA: Ingeniørforeningen i Danmark
 • DP: Dansk Psykolog Forening
 • DTF: Tandlægeforeningen
 • PLO: Praktiserende Lægers Organisation (PLO er en afdeling under Lægeforeningen og forhandler ikke løn for staten)
 • BF: Bibliotekarforbundet
 • DDD: Den Danske Dyrlægeforening
 • PD: Pharmadanmark
 • DdL: Den danske Landinspektørforening
 • FAOD: Forbundet af Arkitekter og Designere
 • C3: C3 - ledelse og økonomi
 • DMF: Dansk Mejeriingeniør Forening
 • DSR: Dansk Sygeplejeråd
 • DJ: Dansk Journalistforbund
 • DSL - Danske Skov- og Landbrugsingeniører (Dansk Skov og landbrug)